Lý thuyết Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ

Lý thuyết Toán lớp 4: Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Biểu thức có chứa hai chữ Toán lớp 4

Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được ... con cá. Em câu được ... con cá. Cả hai anh em câu được ... con cá.

Số cá câu được có thể là:

Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ

a + b là biểu thức có chứa hai chữ.

- Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức a + b.

- Nếu a = 4 và b = 4 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là một giá trị của biểu thức a + b.

- Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là một giá trị của biểu thức a + b.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b .

Biểu thức có chứa ba chữ

Ví dụ: An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được ... con cá. Bình câu được ... con cá, Cường câu được ... con cá. Cả ba người câu được ... con cá.

Số cá câu được có thể là:

Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ

a + b + c là biểu thức có ba chữ.

- Nếu a = 2;b = 3 và c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9 ;

9 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

- Nếu a = 5;b = 1 và c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6 ;

6 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

- Nếu a = 1;b = 0 và c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3 ;

3 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c.

- Biểu thức có chứa hai chữ bao gồm số, dấu tính và hai chữ.

- Biểu thức có chứa ba chữ bao gồm số, dấu tính và ba chữ.

- Mỗi lần thay chữ bằng số ta tìm được một giá trị của biểu thức ban đầu.

Giải bài tập Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ Toán 4

Ngoài Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Các em tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 chương trình học lớp 4 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 757
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm