Lý thuyết Biểu đồ Toán lớp 4

Lý thuyết Biểu đồ Toán lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Biểu đồ bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 1, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Ví dụ về hai loại biểu đồ Toán lớp 4

Ví dụ 1: Đây là biểu đồ nói về các con của năm gia đình:

Lý thuyết Toán lớp 4: Biểu đồ

Biểu đồ này có hai cột:

- Cột bên trái ghi tên các gia đình.

- Cột bên phải cho biết các số con, số con trai, số con gái của mỗi gia đình.

Nhìn vào biểu đồ ta biết:

- Năm gia đình được nêu tên trên biểu đồ là: Gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng,

gia đình cô Đào và gia đình cô Cúc.

- Gia đình cô Mai có 2 con gái, gia đình cô Lan có 1 con trai, …

Ví dụ 2: Dưới đây là biểu đồ nói về số chuột mà bốn thôn đã diệt được:

Lý thuyết Toán lớp 4: Biểu đồ

- Hàng dưới ghi tên các thôn.

- Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.

- Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt.

- Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó.

Biểu đồ trên cho ta biết:

- Bốn thôn được nêu tên trên biểu đồ là: Đông, Đoài, Trung, Thượng.

- Số chuột đã diệt được của thôn Đông là 2000 con, của thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con và thôn Thượng là 2750 con.

- Cột cao hơn biểu diễn nhiều hơn. Cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.

Giải bài tập Biểu đồ Toán 4

Ngoài Lý thuyết Biểu đồ lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Các em tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 chương trình học lớp 4 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
5 733
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm