Lý thuyết Chia cho số có hai chữ số

Lý thuyết Chia cho số có hai chữ số lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Chia cho số có hai chữ số bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Chia cho số có hai chữ số Toán lớp 4

Ví dụ 1: 672 : 21 = ?

Lý thuyết Toán lớp 4: Chia cho số có hai chữ số

Vậy 672:21 = 32

Ví dụ 2: 779:18 = ?

Lý thuyết Toán lớp 4: Chia cho số có hai chữ số

Vậy 779 : 18 = 43 (dư 5)

Ví dụ 3: 8192 : 64 = ?

Lý thuyết Toán lớp 4: Chia cho số có hai chữ số

Vậy 8192 : 64 = 128

Ví dụ 4: 1154 : 62 = ?

Lý thuyết Toán lớp 4: Chia cho số có hai chữ số

Vậy 1154 : 62 = 18 dư 38

Ví dụ 5: 10105:43 = ?

Lý thuyết Toán lớp 4: Chia cho số có hai chữ số

Vậy 10105 : 43 = 235

Giải bài tập Chia cho số có hai chữ số - Toán 4

Đánh giá bài viết
12 2.141
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm