Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Lý thuyết Toán lớp 4: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 Toán lớp 4

a) 320 : 40 =

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

320:40 = 8

Nhận xét: 320:40 = 32 : 4

Khi thực hiện phép chia 320:40, ta có thể cùng xóa một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

b) 32000:400 = ?

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

32000:400 = 80

Nhận xét: 32000:400 = 320:4

Khi thực hiện phép chia 32000 : 400, ta có thể cùng xóa hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

c) Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba, … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

Giải bài tập Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 - Toán 4

Đánh giá bài viết
2 644
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm