Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 2

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 2

Lý thuyết Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 2 bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 3: Dấu hiệu chia hết. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

1. Ví dụ Dấu hiệu chia hết cho 2

10: 2 = 5 11 : 2 = 5 (dư 1)
32: 2 = 16 33 : 2 = 16 (dư 1))
14 : 2 = 7 15 : 2 = 7 (dư 1)
36 : 2 = 18 37 : 2 = 18 (dư 1)
28 : 2 = 14 29 : 2 = 14 (dư 1)

2. Dấu hiệu chia hết cho 2 Toán lớp 4

Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

Chú ý: Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì không chia hết cho 2

3. Số chẵn, số lẻ

- Số chia hết cho 2 là số chẵn.

Chẳng hạn:

0, 2, 4, 6, 8,….., 156, 158, 180,…..là các số chẵn.

- Số không chia hết cho 2 là số lẻ.

Chẳng hạn: 1; 3; 5; 7; 9; …..167; 169; 171;…. là các số lẻ.

Giải bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2 - Toán 4

Đánh giá bài viết
9 1.343
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm