Lý thuyết Tìm số trung bình cộng

Lý thuyết Tìm số trung bình cộng

Lý thuyết Toán lớp 4: Tìm số trung bình cộng bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 1, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

1. Tìm số trung bình cộng Toán lớp 4

Bài toán 1: Rót vào can thứ nhất 6 lít dầu, rót vào can thứ hai 4 lít dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

Lý thuyết Tìm số trung bình cộng

Tổng số lít dầu của 2 can là:

6 + 4 = 10 (lít)

Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:

10:2 = 5 (lít)

Đáp số: 5 lít dầu.

Nhận xét:

- Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:

(6 + 4) : 2 = 5 (lít)

Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4.

- Ta nói: Can thứ nhất có 6 lít, can thứ hai có 4 lít, trung bình mỗi can có 5 lít.

Bài toán 2: Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Tổng số học sinh của ba lớp là:

27 + 28 + 32 = 84 (học sinh)

Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:

84:3 = 28 (học sinh)

Đáp số: 28 học sinh.

Nhận xét: Số 28 là số trung bình cộng của ba số 25; 27 và 32.

Ta viết: (27 + 28 + 32) : 3 = 28.

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

2. Một số dạng bài tập Trung bình cộng lớp 4

Dạng 1: Tìm số trung bình cộng

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng đó chia cho số các số hạng.

Dạng 2: Tìm tổng khi biết số trung bình cộng

Phương pháp giải:

Từ cách tìm số trung bình cộng ta suy ra, muốn tìm tổng của các số hạng ta lấy số trung bình cộng nhân với số số hạng.

Dạng 3: Tìm một số hạng khi biết số trung bình cộng và các số hạng khác

Phương pháp giải:

- Tìm tổng của các số hạng.

- Tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi các số hạng đã biết.

Dạng 4: Tìm trung bình cộng của dãy số cách đều

Số trung bình cộng = (số đầu + số cuối) : 2.

Giải bài tập Tìm số trung bình cộng Toán 4

Ngoài Lý thuyết Tìm số trung bình cộng lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Các em tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 chương trình học lớp 4 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
20 1.448
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm