Lý thuyết Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Lý thuyết Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Lý thuyết Toán lớp 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Toán lớp 4

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.

Cách thứ nhất:

Bài giải

 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Hai lần số bé là:

70 - 10 = 60

Số bé là:

60 : 2 = 30

Số lớn là:

30 + 10 = 40

Đáp số: Số lớn: 40

Số bé: 30 .

Nhận xét:

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Cách thứ hai:

 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Hai lần số lớn là:

70 + 10 = 80

Số lớn là:

80 : 2 = 40

Số bé là:

40 - 10 = 30

Đáp số: Số lớn: 40

Số bé: 30 .

Nhận xét:

Số lớn = (Tổng+ Hiệu) : 2

Chú ý: Khi làm bài, học sinh có thể giải bài toán bằng một trong hai cách nêu trên.

Giải bài tập Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Toán 4

Ngoài Lý thuyết Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Các em tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 chương trình học lớp 4 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
10 1.575
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm