Lý thuyết Chia một số cho một tích

Lý thuyết Chia một số cho một tích lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Chia một số cho một tích bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Chia một số cho một tích - Toán lớp 4

Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

24 : (3 x 2)

24 : 3 : 2

24 : 2 : 3

Ta có:

24 : (3 x 2) = 24 : 6 = 4

24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4

24 : 2 : 3 = 12 : 3 = 4

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

Giải bài tập Chia một số cho một tích - Toán 4

Đánh giá bài viết
5 899
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm