Lý thuyết Phân số và phép chia số tự nhiên

Lý thuyết Phân số và phép chia số tự nhiên

Lý thuyết Toán lớp 4: Phân số và phép chia số tự nhiên bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 4 lớp 4. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

1. Phân số và phép chia số tự nhiên Toán lớp 4

a) Có 8 quả cam, chia đều cho 4 Mỗi em được:

8 : 4 = 2 (quả cam)

b) Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 Hỏi mỗi em được bao nhiêu phần của cái bánh?

Phân số và phép chia số tự nhiên

c) Nhận xét:

Thương của phép chia số tự nhiên cho số tư nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Chẳng hạn: 8 : 4 = \frac{8}{4}

3 : 4 = \frac{3}{4}

5 : 5 = \frac{5}{5}

2. Phân số lớn hơn 1, bằng 1, nhỏ hơn 1

a) Ví dụ 1: Có 2 quả cam, chia mỗi quả cam thành 4 phần bằng nhau. Vân ăn 1 quả cam và 1/4 quả cam. Viết phân số chỉ số phần quả cam Vân đã ăn.

Ta thấy: Ăn 1 quả cam, tức là ăn 4 phần hay 4/4 quả cam; ăn thêm 1/4 quả cam nữa, tức là ăn thêm 1 phần, như vậy Vân đã ăn tất cả 5 phần hay 5/4 quả cam.

Phân số và phép chia số tự nhiên

b) Ví dụ 2: Chia đều 5 quả cam cho 4 người. Tìm phần cam của mỗi người.

Ta có thể làm như sau: Chia mỗi quả cam thành 4 phần bằng nhau. Lần lượt đưa cho mỗi người 1 phần, tức là 1/4 của từng quả cam. Sau 5 lần chia như thế, mỗi người được 5 phần hay 5/4 quả cam.

Phân số và phép chia số tự nhiên

Vậy: 5 : 4 = 5/4 (quả cam)

c) Nhận xét:

- Kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thế viết là một phân số, chẳng hạn: 5 : 4 = 5/4

Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải bài tập Phân số và phép chia số tự nhiên Toán 4

Ngoài Lý thuyết Phân số và phép chia số tự nhiên được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Các em tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
6 1.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm