Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 - Đề 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 - Đề 3 là đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao, đồng thời đây cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em tham khảo.

Đề bài: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đầu câu của mỗi phương án đúng

Câu 1: Số bốn trăm triệu không trăm ba mươi sáu nghìn một trăm linh năm viết là:

A. 436 000 105

B. 400 036 105

C. 403 600 105

D. 400 360 105

Câu 2: Chữ số 9 trong số 964 137 580 có giá trị là:

A. 9 triệu

B. 9 chục triệu

C. 9 trăm triệu

D. 9 nghìn

Câu 3: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 800kg = ……… tạ

A. 8

B. 80

C. 800

D. 8000

Câu 4: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 1000dm2 = ........... m2.

A. 100000

B. 10000

C. 100

D. 10

Câu 5: Số nào sau đây chia hết cho cả 3 và 5?

A. 100

B.80

C.75

D. 65

Câu 6: Một hình vuông có cạnh dài 25cm có diện tích là:

A. 100cm2

B. 625cm2

C. 50cm2

D. 250cm2

Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD. Em hãy:

a. Vẽ đoạn thẳng MN vuông góc với DC

b. Xác định: AB không vuông góc với cạnh nào?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A. cạnh AD

B. cạnh MN

C. cạnh BC

D. cạnh DC

Câu 8: Nếu ta gấp chiều dài một hình chữ nhật lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật đó gấp lên mấy lần?

A. 2 lần

B. 3 lần

C. không tăng

D. 4 lần

B/ Thực hiện các bài tập:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 205469 + 473812

b) 990823 - 675149

c) 769 x 305

d) 23520 : 56

Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 73942 + 343 : 7

Bài 3: Tổng của các số hạng là 500. Trung bình cộng của chúng là 125. Hỏi tổng đó có bao nhiêu số hạng?

Bài 4: Một kho hàng có 8200kg gạo và nếp. Trong đó, khối lượng gạo nhiều hơn nếp là 560kg. Tính khối lượng mỗi loại.

>> Tham khảo: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm). Khoanh đúng mỗi câu: 0,5 điểm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: B

Câu 7b: D

Câu 7a: Vẽ đường MN vuông góc với DC:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 8: A

B. Thực hiện các bài tập: (6 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Tính đúng mỗi bài 0,5 điểm

Kết quả:

a) 205469 + 473812 = 679281

b) 990823 - 675149 = 315674

c) 769 x 305 = 234545

d) 23520 : 56 = 420

Bài 2: (1 điểm) Tính đúng:

73942 + 343 : 7

= 73942 + 49 (0.5đ)

= 73991 (0.5đ)

Bài 3: (0,5 điểm) Số số hạng tổng đó có là:

500 : 125 = 4 (số hạng)

Bài 4: (2,5 điểm)

Bài giải:

Khối lượng nếp có là: (0.25đ)

(8200 - 560) : 2 = 3820 (kg) (0.75đ)

Khối lượng gạo có là: (0.25đ)

3820 + 560 = 4380 (kg) (0.75đ)

ĐS: Nếp: 3820 kg (0.25đ)

Gạo: 4380 kg (0.25đ)

Tham khảo các đề ôn tập môn Toán lớp 4:

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 3.785
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

    Xem thêm