Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019

Bộ đề thi học 1 môn Toán lớp 4
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC I MÔN TOÁN (lớp 4)
NĂM HỌC 2018 - 2019
Mạch kiến thức, năng
Số câu
số
điểm
Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
bản
Mức 4
Vận dụng
nâng cao
Tổng
TN
KQ
TL
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
Số tự nhiên phép tính
với các số tự nhiên; dấu
hiệu chia hết cho 2, 5.
Số câu
1
1
2
1
4
2
Câu số
1
8
5,6
10
1,2,5,6
8,10
Số điểm
1
1
1
1
3
2
Đại lượng đo đại
lượng: các đơn vị đo
khối lượng; đơn vị đo
diện tích
Số câu
2
Câu số
3,4
Số điểm
2
Yếu tố hình học: góc
nhọn, góc tù, góc bẹt; hai
đường thẳng vuông góc,
hai đường thẳng song
song.
Số câu
1
1
Câu số
7
7
Số điểm
1
1
Giải bài toán về tìm hai
số khi biết tổng hiệu
của hai số đó.
Số câu
1
1
Câu số
9
9
Số điểm
1
1
Tổng
Số câu
2
1
2
1
1
7
3
Câu số
1,7,8
2,3,4
5,6,9
10
1,2,3,4
,5,6
8,9,
10
Số điểm
2
1
2
1
1
7
3
Họ tên........................................................Lớp 4........Trường………….
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I - MÔN TOÁN LỚP 4
NĂM HỌC 2018 - 2019
(Thời gian 45 phút ) - Đề 1
Điểm chung
Nhận xét của giáo viên
GV chấm bài
Bằng số
Bằng chữ
GV1:
GV2:
Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: (1 điểm M1)
a/ Số 5725 đọc là:
A. Năm nghìn bảy trăm hai mươi lăm B. Năm mươi nghìn bảy trăm hai mươi lăm
C. Năm trăm nghìn bảy trăm hai mươi lăm D. Năm triệu bảy trăm hai mươi lăm
b/ Chữ số 5 trong số 9654837 thuộc hàng nào?
A. Hàng trăm B. Hàng nghìn C. Hàng chục nghìn D. Hàng triệu
Câu 2. (1 điểm M2)
Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết 3 là:
A. 36572 B. 44835 C. 50010 D. 55552
Câu 3. (1 điểm M2) Viết chữ số thích hợp vào ô trống
a) 5 tấn 175kg = ............Kg b) 10 dm
2
2cm
2
= ..............cm
2
Câu 4. (1 ñieåm M2).
a/Tính nhaåm: 34 x 11 + 10 = ……?
A. 384 B . 374 D .734 C . 473
b/ Tìm hai số khi biết tổng hiệu của chúng lần lượt là: 60 30
A. 60 và 30 B. 55 35 C. 45 15 D. 65 15
Câu 5. (1 điểm M3) Tính
a, 154
×
35 + 154
×
65
A. 154 B. 1540 C. 15400 D. 154000
b, 74 x 11 + 25 x 11 + 11
A. 1100 B. 110 C. 11000 D. 814
Câu 6. (1 điểm M3) Trung bình cộng của các số chẵn nhỏ hơn 42 lớn hơn 30
A. 36 B. 180 C. 72 D. 35
Câu 7. (1 điểm M1)
a/ Hình vuông cạnh 10cm. Diện tích hình vuông đó bao nhiêu cm
2
?
A. 40 cm
2
B. 400 cm
2
C. 10 cm
2
D. 100 cm
2
b/Tứ giác ABCD :
A. 4 góc vuông
B. 2 góc vuông 1 góc nhọn 1 góc
C. 2 góc vuông 1 góc nhọn 1 góc bẹt
D. 2 góc vuông
Câu 8: Đặt tính rồi nh: (1 điểm M2)
a,59577 + 35289 b, 72716 - 4356 c, 28175 x 23 d, 34440 : 12
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Câu 9. ( 1 điểm M3) Một mảnh đất hình chữ nhật chu vi 52m, chiều dài hơn chiều
rộng 4m.
a) Tính diện tích mảnh đất đó?
b). Ngưòi ta trồng rau trên mảnh đất đó. Biết rằng mỗi mét vuông thu hoạch được 4 kg
rau. Hỏi thu hoạch được tất cả bao nhiêu kg rau trên mảnh đất đó?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Câu 10. ( 1 điểm M4) Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:
5 + 9 + 13 + 17 + 21 + 25 + 29 + 33 + 37
D
B
A
C

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 là bộ đề thi định kì cuối học kì 1 được VnDoc tổng hợp bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi theo TT 22 kèm theo. Các đề thi học kì 1 lớp 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo và tải về trọn bộ đề thi cùng đáp án.

Đề thi học kì 1 lớp 4 tải nhiều năm 2020

Đề cương đề ôn tập học kì 1 lớp 4 mới nhất

Đề thi học kì 1 lớp 4 tải nhiều năm học 2018 - 2019

Tham khảo đề ôn tập học kì 1 lớp 4

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm 4 đề thi với chi tiết các phần trong chương trình học. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 và SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Sau những giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, đừng cố ôn quá mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời gian để giải trí và lấy lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng cho bài học sắp tới:

Đánh giá bài viết
328 132.575
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm