Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 4 Kết nối tri thức - Đề số 2

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 4 Kết nối tri thức có đáp án tổng hợp nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm + tự luận Công nghệ 4 khác nhau được biên soạn bám sát nội dung SGK Công nghệ lớp 4 sách Kết nối tri thức giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức hiệu quả.

I. Đề thi học kì 1 Công nghệ 4 Kết nối tri thức

Chọn phương án trả lời đúng trong mỗi câu dưới đây:

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Hoa được dùng để thể hiện tình cảm trong dịp lễ nào?

A. Sinh nhật.

B. Khai giảng.

C. Ngày phụ nữ Việt Nam.

D. Khai giảng, sinh nhật, ngày phụ nữ Việt Nam.

Câu 2. Đặc điểm của hoa sen là:

A. Sống trên cạn.

B. Nhị hoa có màu vàng.

C. Chỉ dùng để làm cảnh.

D. Nở vào mùa đông.

Câu 3. Người ta thường sử dụng loại chậu nào để trồng hoa?

A. Chậu nhựa.

B. Chậu gốm.

C. Chậu xi măng.

D. Chậu nhựa, chậu gốm, chậu xi măng.

Câu 4. Bước 2 của quy trình gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu là?

A. Chuẩn bị vật liệu, vật dụng, dụng cụ.

B. Cho giá thể vào chậu.

C. Gieo hạt.

D. Tưới nước.

Câu 5. Yêu cầu về giá thể khi gieo hạt hoa, cây cảnh là gì?

A. Cách miệng chậu 2 cm.

B. Cách miệng chậu 5 cm.

C. Cách miệng chậu 2 cm đến 5 cm.

D. cách miệng chậu từ 5 cm trở lên

Câu 6. Trồng hoa, cây cảnh trong chậu gồm mấy bước?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 7. Chăm sóc hoa, cây cảnh bằng cách:

A. Vệ sinh lá cây.

B. Bắt sâu cho cây.

C. Cắt tỉa.

D. Vệ sinh, bắt sâu, cắt tỉa.

II. Tự luận (3điểm)

Câu 8 (2 điểm). Nêu các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 9 (1 điểm). Tại sao phải cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho hoa, cây cảnh?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

II. Đáp án đề thi học kì 1 Công nghệ 4 Kết nối tri thức

I. Phần trắc nghiệm(7 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

B

C

C

D

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

II. Phần tự luận(3 điểm)

Câu 8. (2 điểm)

Các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu:

- Bước 1: Chuẩn bị vật liệu, vật dụng, dụng cụ.

- Bước 2: Cho giá thể vào chậu.

- Bước 3: Gieo hạt.

- Bước 4: Tưới nước.

Câu 9. (1 điểm)

Phải cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho hoa, cây cảnh để:

- Giúp cây luôn tươi đẹp.

- Giúp cây phát triển tốt.

III. Ma trận đề thi học kì 1 Công nghệ 4 Kết nối tri thức

Mạch kiến thức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Bài 1: Lợi ích của hoa và cây cảnh trong đời sống

Số câu

1

1

Câu số

1

1

Điểm

1

1

Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến

Số câu

1

1

Câu số

2

2

Điểm

1

1

Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu

Số câu

1

1

Câu số

3

3

Điểm

1

1

Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

4

8

5

4,5

8

Điểm

1

2

1

2

2

Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu

Số câu

1

1

Câu số

6

6

Điểm

1

1

Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu

Số câu

1

1

1

1

Câu số

7

9

7

9

Điểm

1

1

1

1

Điểm số

5

1

2

1

1

7

3

Tổng số điểm

5

3

2

10

Trên đây là Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Công nghệ sách Kết nối tri thức có đáp án, ma trận. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Đề thi Công nghệ lớp 4 sách mới trên đây sẽ tài liệu Ôn tập học kì 1 môn Công nghệ 4 hữu ích gửi đến bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 967
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 4

    Xem thêm