Đề thi Tin học lớp 4 kì 1 năm 2022 - 2023 Tải nhiều

Đề thi Tin học lớp 4 kì 1 năm 2022 - 2023 là đề kiểm tra Tin học lớp 4 kì 1 có đáp án và bảng ma trận chi tiết. Đây là đề thi nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 4, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức.

Đề thi Tin học lớp 4 học kỳ 1 Số 1

UBND HUYỆN ......

TRƯỜNG TH ........

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2022 - 2023

Môn: Tin học 4 Thời gian: 35 phút

Họ và tên:.......................................

Lớp 4.......

Điểm

............

Giám thị

................................

Giám khảo

………………………

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm/câu

Câu 1. Máy tính để bàn có mấy bộ phận chính?

A. 1 bộ phận

B. 2 bộ phận

C. 3 bộ phận

D. 4 bộ phận

Câu 2. Trong phần mềm Paint, để vẽ đoạn thẳng, em chọn công cụ:

A. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

B. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

C. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

D. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 3. Mô hình ba bước của quá trình xử lí thông tin là:

A. Xuất → nhập → xử lí

B. Nhập → xử lí → xuất

C. Xuất → xử lí → nhập

D. Nhập → xuất → xử lí

Câu 4. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu @ em nhấn giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

B. Enter và gõ phím Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

C. Alt và gõ phím Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

D. Shift và gõ phím Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để được máy tính trợ giúp khi làm bài, em nháy chuột lên nút lệnh:

A. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

B. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

C. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

D. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Trong phần mềm Paint, để sao chép một quả táo thành hai quả táo như hình dưới đây, em cần thực hiện theo thao tác nào?

A. Nhấn giữ phím Shift → sử dụng công cụ Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2) để chọn quả táo → kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới.

B. Nhấn giữ phím Ctrl → kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới → sử dụng công cụ Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2) để chọn quả táo.

C. Kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới → sử dụng công cụ Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2) để chọn quả táo → nhấn giữ phím Shift.

D. Sử dụng công cụ Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2) để chọn quả táo → nhấn giữ phím Ctrl → kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới.

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để thực hiện phép cộng, trừ các số có nhiều chữ số, em cần thực hiện theo thao tác nào dưới đây?

A. Thực hiện phép tính → nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2) → nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2) → nháy biểu tượng Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

B. Nháy biểu tượng Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2) → thực hiện phép tính → nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2) → nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

C. Nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2) → nháy biểu tượng Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2) → thực hiện phép tính → nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2)

D. Nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2) → nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2) → nháy biểu tượng Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 2) → thực hiện phép tính

Câu 8. Để chèn tranh ảnh từ Clip Art vào văn bản, em thực hiện qua mấy bước?

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

Hãy nêu các bước thực hiện viết chữ lên hình trong phần mềm Paint?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 2. (3 điểm)

Muốn thay đổi màu của hình văn bản em thực hiện như thế nào?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Đáp án:

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánDCBDADBA

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

Câu 2. (3 điểm)

Đề thi Tin học lớp 4 học kỳ 1 Số 2

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (0,5 điểm/câu)

Câu 1: Trong phần mềm soạn thảo Word, em sử dụng phím Shift để:

A. Gõ chữ in hoa

B. Gõ kí hiệu trên của những phím có hai kí hiệu

C. Xóa kí tự

D. Cả A và B đều đúng

Câu 2: Bộ phận nào sau đây giúp em đưa “thông tin vào” để máy tính xử lí theo chỉ dẫn của chương trình?

A. Thân máy

B. Màn hình

C. Máy in

D. Bàn phím và chuột

Câu 3: Các bộ phận quan trọng nhất của một máy tính là:

A. Máy in, loa, chuột

B. Thân máy, màn hình, bàn phím, chuột

C. Màn hình, máy in, chuột

D. Thân máy, chuột, loa, máy in

Câu 4: Để vẽ hình chữ nhật, em sử dụng công cụ nào sau đây:

A. Công cụ Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 1)

B. Công cụ Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 1)

C. Công cụ Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 1)

D. Công cụ Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Trong các thiết bị lưu trữ sau đây, thiết bị lưu trữ nào là quan trọng nhất?

A. Thẻ nhớ

B. Đĩa cứng

C. Đĩa CD

D. USB

Câu 6: Để thoát khỏi phần mềm Mario, tại màn hình chính, em sẽ

A. Nhấn phím ESC trên bàn phím

B. Nhấn phím Shift trên bàn phím

C. Nháy chuột vào File → chọn Quit

D. Nhấn phím Enter trên bàn phím

Câu 7: Khi sao chép hình, em nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?

A. Phím Shift

B. Phím Alt

C. Phím Ctrl

D. Phím Caps Lock

Câu 8: Máy tính điện tử đầu tiên có tên là gì?

A. ENIAC

B. IBM

C. HP

D. SAMSUNG

II. Phần thực hành (điểm)

Câu 1 (3 điểm):

Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, hãy gõ nội dung sau:

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hồi tanh mùi bùn

Câu 2 (3 điểm):

Sử dụng các công cụ đã học phần mềm Paint, em hãy vẽ hình sau đây, tô màu theo ý thích.

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án

Đáp án:

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánDDBCBCCA

II. Phần thực hành ( điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án

1. Làm được ý 1 đạt 0,5 điểm

2. Làm được ý 2 đạt 1,0 điểm

3. Làm được ý 3 đạt 1,5 điểm

4. Làm được ý 4 đạt 2,0 điểm

5. Tô màu đạt 3,0 điểm

Đề thi Tin học lớp 4 học kỳ 1 Số 3 theo Thông tư 22

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm:

Chủ đề

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

Chủ đề 1: Khám phá máy tính

1. Thao tác với tệp và thư mục

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

20%

2. Internet

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

5%

Chủ đề 2: Phần mềm đồ họa Paint

Số câu

2

1

1

1

5

Số điểm

1

0,5

0,5

1

3

30%

Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản

Số câu

1

1

1

1

1

5

Số điểm

0,5

0,5

0,5

2

1

4,5

45%

Tổng

Số câu

4

2

2

3

2

1

14

Số điểm

2

1

1

2

3

1

10

100%

Tỉ lệ %

20%

10%

10%

20%

0%

30%

0%

10%

100%

Tỉ lệ
theo mức

30%

30%

30%

10%

Tương quan giữa lí thuyết và thực hành

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

Lí thuyết (8')

6

3

30%

Thực hành (27')

8

7

70%

Ma trận phân bố câu hỏi

Chủ đề

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Chủ đề 1: Khám phá máy tính

Số câu

2

2

4

Câu số

A.1, A.2

A.3, B.1

Chủ đề 2: Phần mềm đồ họa Paint

Số câu

3

1

1

5

Câu số

A.4, A.5, B.2.1

B.2.3

B.2.2

Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản

Số câu

1

2

1

1

5

Câu số

B.3.1

A.6, B.3.4

B.3.2

B.3.3

Tổng

Số câu

6

5

2

1

14

Số điểm

3

3

3

1

10

Tỉ lệ %

30%

30%

30%

10%

100%

A. TRẮC NGHIỆM (3 Điểm) * Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

Câu A1: (0,5đ) Đâu là biểu tượng của thư mục?

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học

Câu A2: (0,5đ): Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột lên thư mục rồi chọn:

A. Delete

B. Copy

C. Rename

D. Open

Câu A3: (0,5đ): Để truy cập một trang web em thao tác theo thứ tự nào sau đây?

A. Khởi động trình duyệt/ Nhấn phím Enter /Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ.

B. Khởi động trình duyệt/ Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ/ Nhấn phím Enter.

C. Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ/ Khởi động trình duyệt/ Nhấn phím Enter

D. Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ/ Nhấn phím Enter/ Khởi động trình duyệt

Câu A4: (0,5đ) Trong phần mềm Paint, sau khi chọn một phần hình vẽ, để xoay phần hình đó em chọn nút lệnh nào?

A. Copy

B. Crop

C. Resize

D. Rotate

Câu A.5: (0,5đ): Trong chương trình Paint, phím tắt Ctrl + S dùng để làm gì?

A. Chọn toàn bộ tranh vẽ

B. Sao chép vùng tranh vẽ được chọn

C. Lưu tranh vẽ

D. Xóa tranh vẽ

Câu A.6: (0,5đ) Trong phần mềm Word, để chèn tranh ảnh vào văn bản em thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn Insert / chọn Table

B. Chọn Insert / chọn Picture

C. Chọn Insert / chọn Text Box

D. Chọn Insert / chọn WordArt

B. THỰC HÀNH: (7 điểm)

Câu B.1: (1đ): Tại ổ đĩa D tạo thư mục có tên lớp và SBD.

Ví dụ: Em học lớp 4-1 và số báo danh là 12 thì tạo thư mục là D:\ lop4-1-12

Câu B.2 (2đ) Phần mềm vẽ Paint

Câu B.2.1. (0,5đ) Mở phần mềm vẽ Paint

Câu B.2.2 (1đ) Vẽ hình theo mẫu sau, tô màu theo sở thích

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học

Câu B.2.3 (0,5đ) Lưu vào thư mục của em với tên ngoinha.png hoặc ngoinha.bmp

Câu B.3: (4đ) Soạn thảo văn bản

Câu B.3.1 (0,5đ) Mở phần mềm soạn thảo văn bản Word

Câu B.3.2 (2 đ) Gõ nội dung và bày đoạn thơ sau theo mẫu;

(Yêu cầu: - Chọn phông chữ Arial, cỡ chữ 16

- Trình bày kiểu chữ và căn lề theo mẫu)

EM YÊU NHÀ EM

Đoàn Thị Lam Luyến

Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong…

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học

Câu B.3.3 (1đ) Chèn hình ảnh ngôi nhà đã vẽ ở câu 2 vào vị trí phù hợp ở văn bản trên.

Câu B.3.4 (0,5đ) Lưu văn bản soạn thảo vào thư mục của em với tên là baitho.docx

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học

A. Phần lý thuyết: (3 điểm)

( Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm)

Câu A1

Câu A2

Câu A3

Câu A4

Câu A5

Câu A6

A

C

B

D

C

B

B. Phần thực hành: (7 điểm)

Câu B.1

- Tạo được thư mục theo yêu cầu được 1 điểm

Câu B.2.1

- Khởi động được PM Paint (0,5đ)

Câu B.2.2

- Vẽ được các chi tiết ngôi nhà (0,5đ)

- Tô màu phù hợp (0,5đ)

Câu B.2.3

Lưu được tranh vẽ vào đúng thư mục (1đ)

Câu B.3.1

- Khởi động được PM Word (0,5đ)

Câu B.3.2

- Gõ đầy đủ nội dung (1đ)

- Trình bày được theo mẫu (1đ)

Câu B.3.3

- Chèn được tranh vẽ vào văn bản và thay đổi kích thước phù hợp (1đ).

Câu B.3.4

- Lưu được văn bản vào thư mục (0,5đ)

Đề thi Tin học lớp 4 học kỳ 1 Số 4 theo Thông tư 22

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: (mỗi câu đúng được 0.5 điểm)

Câu 1: Trong hình bên, thư mục LOP 4.1 là thư mục con của thư mục nào?

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học

A. LOP 4

B. LOP 5

C. LOP 4.2

D. LOP 4.1

Câu 2: Công cụ nào là công cụ viết chữ lên hình trong Paint?

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học

Câu 3: Để đổi tên thư mục em thực hiện thao tác?

A. Nháy chuột trái → Chọn Rename.

B. Nháy chuột phải → Chọn Rename.

C. Nháy chuột trái → Chọn Copy.

D. Nháy chuột phải → Chọn Copy.

Câu 4: Em sử dụng công cụ nào để sao chép màu có sẵn?

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học

Câu 5: Theo em việc tạo thư mục có tác dụng như thế nào?

A. Tạo thư mục giúp em lưu trữ thông tin và tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng.

B. Tạo thư mục không lưu trữ được thông tin .

C. Tạo thư mục chỉ để xem cho vui.

D. Tạo thư mục chỉ để lưu hình ảnh.

Câu 6: Có mấy kiểu xoay hình trong Paint?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7: Trong Microsoft Word, để viết chữ lên hình lần lượt thực hiện các thao tác?

A. Nháy chuột trái vào hình → Add text → Viết chữ lên hình.

B. Nháy chuột phải vào hình → Add text → Viết chữ lên hình.

C. Nháy chuột trái vào hình → Paste → Viết chữ lên hình.

D. Nháy chuột phải vào hình → Paste → Viết chữ lên hình.

Câu 8: Trong Microsoft Word, để chèn đối tượng hình ảnh từ Clip Art vào văn bản em thực hiện

thao tác?

A. Insert → Clip Art.

B. Page Layout → Clip Art.

C. Home → Clip Art.

D. View → Clip Art.

PHẦN II: THỰC HÀNH (6 điểm)

Em hãy mở phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word thiết kế theo mẫu sau?

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học

“Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Biển báo giao thông

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học

Yêu cầu

- Sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, kiểu chữ, màu chữ sao cho phù hợp.

- Tạo bài đầy đủ nội dung và chèn ảnh đúng yêu cầu (5 điểm)

- Chèn ảnh đúng chủ đề (0.5 điểm)

- Lưu bài trình chiếu vào ổ D với tên theo mẫu : Tên em + Tên lớp (Ví dụ : An 4.1) (0.5 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tin lớp 4

Phần I: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

A

D

B

B

A

D

B

A

Phần II: Thực hành: 6 điểm

- HS mở được phần mềm Word (0.5 điểm).

- HS soạn được bài thơ và chèn như hình mẫu. Soạn không sai chính tả (2 điểm).

- HS chèn được hai hình biển báo (3 điểm).

- HS lưu được bài tên như đề bài yêu cầu (0.5 điểm).

Đề thi Tin học lớp 4 học kỳ 1 Số 5 theo Thông tư 22

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Câu 1. Trong phần mềm Paint, để vẽ bằng bút chì, em sử dụng công cụ nào?

A. Công cụ Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

B. Công cụ Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

C. Công cụ Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

D. Công cụ Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

Câu 2. Để gõ phím Shift, em dùng ngón tay nào?

A. Ngón cái

B. Ngón trỏ

C. Ngón giữa

D. Ngón út

Câu 3. Để vẽ hình tròn, em chọn công cụ “Hình e-líp”, khi vẽ em nhấn giữ phím:

A. Phím Ctrl

B. Phím Shift

C. Phím Alt

D. Phím Enter

Câu 4. Bộ phận nào sau đây cho em biết “thông tin ra” sau khi được máy tính xử lí?

A. Thân máy

B. Chuột

C. Màn hình

D. Bàn phím

Câu 5. Trong phần mềm Paint, để vẽ đường cong, em chọn công cụ:

A. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

B. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

C. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

D. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

Câu 6. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu % em nhấn giữ phím:

A. Ctrl và gõ phím Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

B. Enter và gõ phím Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

C. Caps Lock và gõ phím Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

D. Shift và gõ phím Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

Câu 7. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để nhờ máy tính trợ giúp, em nháy chuột lên nút lệnh:

A. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

B. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

C. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

D. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

Câu 8. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì?

A. Gõ nhanh hơn

B. Gõ chính xác hơn

C. Tiết kiệm được thời gian và công sức

D. Tất cả các lợi ích trên.

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Em hãy khởi động phần mềm Word và trình bày đoạn văn sau:

Trâu ơi ta bảo trâu này:

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.

Cấy cày vốn nghiệp nông gia,

Ta đây trâu đấy, ai mà quản công.

Bao giờ cây lúa còn bông,

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ theo mẫu sau:

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 4 có đáp án (Đề 5)

Đáp án:

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánCDBCADAD

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Vẽ hình giống mẫu, chưa tô màu, đạt 2 điểm

2. Tô được màu đạt 1 điểm

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn khác

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học năm 2022 - 2023 bao gồm 2 phần Lý thuyết và Thực hành có câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các em học sinh ôn tập, nắm được cấu trúc đề thi câu hỏi, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 4.

Ngoài đề thi môn Tin học bên trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
149 42.560
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Bon
  Bon

  Hay quá

  Thích Phản hồi 14:53 10/11
  • Bông cải nhỏ
   Bông cải nhỏ

   Đề hay ạ

   Thích Phản hồi 14:53 10/11
   • Gia Kiet Hoang ...
    Gia Kiet Hoang ...

    Cho mình xin ạ: [email protected]

    Thích Phản hồi 14:53 10/11
    • Đường tăng
     Đường tăng

     Đề hay

     Thích Phản hồi 14:54 10/11
     • Đường tăng
      Đường tăng

      Đề hay và bám sát SGK Tin Học 4

      Thích Phản hồi 14:54 10/11

      Đề thi học kì 1 lớp 4

      Xem thêm