Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề cương tiếng Anh lớp 4 học kì 1 Global success năm 2023 - 2024

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh Global success có đáp án

Đề cương học kì 1 tiếng Anh 4 Global success có đáp án dưới đây nằm trong bộ Đề cương tiếng Anh lớp 4 học kì 1 Global success do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề cương tiếng Anh lớp 4 kì 1 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em học sinh ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Minh họa một số bài tập có trong đề cương ôn tập:

I. Choose the odd one out.

1. A. English B. P.E C. Vietnamese D. subject

2. A. favorite B. English C. Maths D. Chinese

3. A. school day B. Monday C. Friday D. Wednesday

4. A. When B. Art C. Science D. Maths

5. A. notebook B. School Bag C. Vietnamese D. ruler

II. Rearrange the words to make sentence.

1.your / favourite / subject, / what / is / Mary?

…………………………………………………………

2. His/ subject/ Vietnamese/ is/ favorite/ .

…………………………………………………………………..

3. How/ gardens/ school/ many/ are there/ your/ at/ ?

……………………………………………………………..

4.like / I / a maths / want / I / be / maths / because / to / teacher/ .

………………………………………………………………………………………………

5. have/ Vietnamese/ When/ Nam/ does/ ?

……………………………………………………………………………………………..

Download đề thi & đáp án tại: Bài tập tiếng Anh Unit 1 - 10 lớp 4 Global success có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác nhauđược cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
244
Sắp xếp theo

  Gợi ý cho bạn

  Xem thêm

  Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm
  Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
  Tải nhanh tài liệu Đề cương tiếng Anh lớp 4 học kì 1 Global success năm 2023 - 2024 Tài liệu này không áp dụng tải nhanh miễn phí cho thành viên gói Pro