Đề thi Khoa học lớp 4 kì 1 Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học sách Chân trời sáng tạo được biên soạn theo Thông tư 27 với nội dung bám sát chương trình SGK Khoa học lớp 4 - Chân trời sáng tạo.