Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Khoa học lớp 4 kì 1 Kết nối tri thức - Đề số 4

Đề thi học kì 1 môn Khoa học 4 Kết nối tri thức có đáp ánkèm ma trận bao gồm dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận khác nhau được biên soạn bám sát nội dung SGK môn Khoa học lớp 4 - Kết nối tri thức giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả. Mời bạn đọc tham khảo, download đề thi kèm đáp án.

I. Đề thi Khoa học lớp 4 học kì 1 Kết nối tri thức

I-TRẮC NGHIỆM: (7 câu - 7 điểm) Khoanh vào ý đúng nhất

Câu 1: Nước có tính chất gì? (M1-1 điểm)

A. Chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

B. Chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía.

C. Thấm qua một số vật, hòa tan một số chất

D. Chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định, chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật, hòa tan một số chất.

Câu 2. Quá trình nước chuyển từ thể lỏng sang thể khí gọi là gì? (M1-1 điểm)

A. Bay hơi

B. Đông đặc

C. Ngưng tụ

D. Nóng chảy

Câu 3: Ánh sáng truyền được qua những vật nào? (M1-1 điểm)

A. Chậu thủy tinh, tấm kính, hồ nước trong

B. Tấm gỗ, chậu thủy tinh, tấm kính

C. Áo len, hồ nước trong, bức tường

D. Màn che, bức tường, tấm kính

Câu 4: Thực vật cần các yếu tố nào để sống và phát triển? (M1-1 điểm)

A. Nước, ánh sáng, không khí, nhiệt độ thích hợp.

B. Nước, ánh sáng, chất khoáng.

C. Không khí, ánh sáng, chất khoáng.

D. Nước, ánh sáng, chất khoáng, không khí và nhiệt độ thích hợp.

Câu 5 :Sự trao đổi khí với môi trường ở thực vật khác với động vật là :(M2-1điểm)

A. động vật thu nhận khí ô-xi, thực vật không thu nhận khí ô-xi.

B. động vật thải ra khí các-bô-níc, thực vật không thải ra khí các-bô-níc.

C. thực vật có quá trình quang hợp có khả năng thu nhận khí các-bô-níc, thải khí ô-xi, động vật không có quá trình quang hợp.

D. động vật có quá trình hô hấp thu nhận khí ô-xi, thải ra khí các-bô-níc, thực vật không có quá trình hô hấ

Câu 6: Đâu là biện pháp tránh ô nhiễm tiếng ồn ? (M2-1điểm)

A. Lắp các đồ cách âm cho nhà ở như cửa cách âm, tường cách âm, đóng cửa, mang chụp tai hoặc nút bịt tai, di chuyển ra xa nguồn âm...

B. Xây dựng nhà máy công xưởng ở gần khu dân cư

C. Làm việc cạnh nhà máy xay xát, công trình.

D. Khoan tường vào buổi trưa hoặc hoặc buổi tối

Câu 7: Chạm tay vào một vật lấy từ tủ lạnh ra, ta thấy tay mát lạnh. Hãy khoanh chữ cái đầu câu đúng.(M2-1điểm)

A. Có sự truyền nhiệt từ vật sang tay ta làm ta cảm thấy lạnh

B. Có sự truyền nhiệt từ tay ta sang vật làm ta cảm thấy lạnh

C. Nhiệt độ truyền qua không khí

D. Nhiệt độ không truyền từ vật sang tay

PHẦN TỰ LUẬN (3 câu - 3 điểm)

Câu 8: Ánh sáng có vai trò như thế nào trong đời sống? Để bảo vệ mắt, em cần phải làm gì?(M2-1điểm)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9: Khi thầy cô giáo giảng bài, các em nghe được tiếng nói (âm thanh) của thầy cô. Điều này cho thấy âm thanh được truyền qua môi trường nào? Khi đó, âm thanh đã lan truyền từ đâu tới đâu? (M3-1điểm).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

Câu 10: Con người cần làm những việc gì để chăm sóc, bảo vệ vật nuôi ? ( M3-1điểm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Đáp án đề thi Khoa học lớp 4 học kì 1 Kết nối tri thức

I-TRẮC NGHIỆM: (7 câu - 7 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) D. Chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định, chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật, hòa tan một số chất.

Câu 2: (1 điểm) A. Bay hơi

Câu 3: (1 điểm) A. Chậu thủy tinh, tấm kính, hồ nước trong

Câu 4: (1 điểm) D. Nước, ánh sáng, chất khoáng, không khí và nhiệt độ thích hợp.

Câu 5: (1 điểm) C. thực vật có quá trình quang hợp có khả năng thu nhận khí các-bô-níc, thải khí ô-xi, động vật không có quá trình quang hợp.

Câu 6: (1 điểm) B. A. Lắp các đồ cách âm cho nhà ở như cửa cách âm, tường cách âm, đóng cửa, mang chụp tai hoặc nút bịt tai, di chuyển ra xa nguồn âm…

Câu 7: A. Có sự truyền nhiệt từ vật sang tay ta làm ta cảm thấy lạnh

II. TỰ LUẬN (3 câu - 3 điểm)

Câu 8: Câu 8: Ánh sáng có vai trò như thế nào trong đời sống? Để bảo vệ mắt, em cần phải làm gì?(M2-1điểm)

Ánh sáng có vai trò trong đời sống là : Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong sự sống của con người, động vật và thực vật. Mọi hoạt động của con người, động vật, thực vật đều cần đến ánh sáng.( 0,5đ )

Để bảo vệ mắt em cần: tránh ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt; đọc, viết dưới ánh sáng thích hợp; thực hiện tư thế ngồi học đúng, giữ khoảng cách phù hợp từ mắt đến sách, vở khi đọc, viết... ( 0,5đ )

Câu 9: : Khi thầy cô giáo giảng bài, các em nghe được tiếng nói (âm thanh) của thầy cô. Điều này cho thấy âm thanh được truyền qua môi trường nào? Khi đó, âm thanh đã lan truyền từ đâu tới đâu? (M3-1điểm).

- Điều này cho thấy âm thanh lan truyền qua không khí. ( 0,5đ )

- Khi đó, âm thanh đã lan truyền từ miệng thầy cô đến tai của học sinh ( 0,5đ)

Câu 10 : (M3-1điểm) Con người cần làm những việc để chăm sóc và bảo vệ vật nuôi là: cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống (0,25đ), khí ô-xi, nhiệt độ và ánh sáng thích hợp (0,25đ); thường xuyên vệ sinh chuồng trại để chúng sống và phát triển tốt(0,5đ).

III. Ma trận Đề thi Khoa học lớp 4 học kì 1 Kết nối tri thức

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1) Chủ đề chất: Tính chất, vai trò của không khí, nước; sự chuyển thể của nước.

Số câu

2

2

Câu số

1; 2;

1;2

Số điểm

2) Chủ đề năng lượng: Ánh sáng; âm thanh; sự truyền nhiệt và dẫn nhiệt.

Số câu

1

2

1

1

3

2

Câu số

3

6;7

8

9

3;6;7

8;9

Số điểm

3) Chủ đề thực vật và động vật: Nhu cầu sống của thực vật, động vật; Chăm sóc cây trồng và vật nuôi.

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

4

5

10

4;5

10

Số điểm

1đ

Tổng

Số câu

4

3

1

2

7

3

Số điểm

Trên đây là Đề thi môn Khoa học lớp 4 học kì 1 Kết nối tri thức có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Đề kiểm tra Khoa học 4 có đáp án trên đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

Đánh giá bài viết
2 831
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học Kết nối tri thức

    Xem thêm