Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2023 - 2024 theo Thông tư 27

Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 sách mới bao gồm nhiều Đề thi học kì 1 các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Lịch sử - Địa lí, Khoa học, Công nghệ và Tin học. Bộ đề thi học kì 1 tất cả các môn lớp 4 được biên soạn theo nội dung sách mới: Kết nối tri thức; Chân trời sáng tạo và Cánh diều.

Đề thi học kì 1 lớp 4 được biên soạn bám sát theo thông tư 27 chắc chắn sẽ là tài liệu luyện thi học kì 1 năm 2023 - 2024 hiệu quả.

Mời bạn đọc click tham khảo Đề thi kèm đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 4 Kết nối tri thức

I. Đề thi học kì 1 Toán 4 Kết nối

II. Đề thi học kì 1 Tiếng Việt 4 Kết nối

III. Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 4 Kết nối - Global success

IV. Đề thi học kì 1 Khoa học 4 Kết nối

V. Đề thi học kì 1 Công nghệ 4 Kết nối

VI. Đề thi học kì 1 Lịch sử - Địa lí 4 Kết nối

Đề thi đang được VnDoc.com cập nhật

VII. Đề thi học kì 1 Tin học 4 Kết nối

Đề thi đang được VnDoc.com cập nhật

Đề thi học kì 1 lớp 4 Chân trời sáng tạo

I. Đề thi học kì 1 Toán 4 Chân trời

II. Đề thi học kì 1 Tiếng Việt 4 Chân trời

III. Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 4 Chân trời - Family and Friends

IV. Đề thi học kì 1 Khoa học 4 Chân trời

V. Đề thi học kì 1 Công nghệ 4 Chân trời

VI. Đề thi học kì 1 Lịch sử - Địa lí 4 Chân trời

Đề thi đang được VnDoc.com cập nhật

VII. Đề thi học kì 1 Tin học 4 Chân trời

Đề thi đang được VnDoc.com cập nhật

Đề thi học kì 1 lớp 4 Cánh diều

I. Đề thi học kì 1 Toán 4 Cánh diều

II. Đề thi học kì 1 Tiếng Việt 4 Cánh diều

III. Đề thi học kì 1 Khoa học 4 Cánh diều

IV. Đề thi học kì 1 Công nghệ 4 Cánh diều

V. Đề thi học kì 1 Lịch sử - Địa lí 4 Cánh diều

Đề thi đang được VnDoc.com cập nhật

VI. Đề thi học kì 1 Tin học 4 Cánh diều

Đề thi đang được VnDoc.com cập nhật

Trên đây là Bộ đề thi cuối kì 1 tất cả các môn học lớp 4 sách mới. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 giúp quý thầy cô chuẩn bị tài liệu ôn thi học kì 1 dành cho học sinh lớp 4 hiệu quả.

Đánh giá bài viết
974 284.728
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 4

    Xem thêm