Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, các dạng Toán trong chương trình học chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) Số 217845 đọc là: hai trăm mười bảy nghìn tám trăm bốn mươi lăm ▭

b) Số gồm “ba trăn nghìn, tám nghìn, một trăm và hai đơn vị viết là 308102 ▭

c) Số bé nhất có 6 chữ số là 100000 ▭

d) Số bé nhất có 6 chữ số khác nhau là: 123456 ▭

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 7 trong số 127356 có giá trị là:

A. 127

B. 7

C. 700

D. 7000

b) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 7m2 12cm2 = ….. cm2 là:

A. 712

B. 7012

C. 70012

D. 71200

c) Giá trị của biểu thức 230 + 25 : 5 – 5 là:

A. 255

B. 230

C. 46

D. 250

d) Hình bên có cạnh AB vuông góc với:

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

A. CD

B. AD

C. BC

D. BC và AD

Bài 3. Tìm x:

a) 248735 – x = 139462

b) X x 34 = 7446

Bài 4. Đặt tính và tính:

a) 471639 + 385946

b) 837265 – 592437

c) 2154 x 307

Bài 5. Viết vào chỗ chấm:

Cho các số: 3124, 3245, 5436, 4680

a) Các số chia hết cho 2 là: …..

b) Các số chia hết cho 3 là: …..

c) Các số chia hết cho 5 là: ……

d) Số chia hết cho 2, 3, 5, 9 là : ……

Bài 6. Hai thửa ruộng hình chữ nhật có tổng diện tích là 3750 cm2, biết diện tích thửa ruộng thứ nhất kém thửa ruộng thứ hai là 15 m2. Tính diện tích mỗi thửa ruộng.

Bài 7. Một cửa hàng lương thực trong 2 tuần đầu bán được 4 tấn 650kg gạo. Hai tuần tiếp theo bán được 5 tấn 350 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi tuần cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?

>> Tham khảo đề thi mới nhất: Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) S

Bài 2.

a) D

b) C

c) B

d) B

Bài 3.

a) 248735 – x = 139462

x = 248735 – 139462

x = 109273

b) X x 34 = 7446

x = 7446 : 34

x = 219

Bài 4.

a) 471639

+

385946

_______

857585

b) 837265

-

592437

_________

244828

c) 2154

x

307

________

15078

Bài 5.

a) 3124; 5436; 4680

b) 5436; 4680

c) 3245; 4680

d) 4680

Bài 6. Diện tích thửa ruộng thứ nhất là: (3750 – 150) : 2 = 1800 (m2)

Diện tích thửa ruộng thứ hai là: 3750 – 1800 = 1950 (m2)

Đáp số: Thửa ruộng thứ nhất: 1800m2

Thửa ruộng thứ hai: 1905 m2

Bài 7. Đổi: 4 tấn 650kg = 4650 kg; 5 tấn 350 kg = 5350 kg

Cả bốn tuần cửa hàng bán được số gạo là:

4650 + 5350 = 10000 (kg)

Trung bình mỗi tuần cửa hàng bán được số gạo là:

10000 : (2+2) = 2500 (kg)

Đáp số: 2500kg gạo.

Tham khảo đề ôn thi học kì 1 lớp 4 môn Toán:

Đánh giá bài viết
189 63.734
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Xem thêm