Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 6

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 6 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các dạng bài tập trọng tâm kèm theo đáp án cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 4 sắp tới.

Đề bài ôn tập thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số lẻ nhỏ nhất có chín chữ số là:

A. 100 000 000

B. 111 111 111

C. 100 000 001

D. 110 000 000.

b) Số chẵn lớn nhất có tám chữ số là :

A. 99 999 999

B. 99 999 998

C. 99 999 990

D. 89 988 888.

Câu 2. Nối số với số chữ số 0 tận cùng của số đó :

Số

Tận cùng

a) 1 chục nghìn

1) 3 chữ số 0

b) 1 nghìn

2) 6 chữ số 0

c) 1 triệu

3) 4 chữ số 0

d) 1 trăm triệu

4) 5 chữ số 0

e) 1 trăm nghìn

5) 7 chữ số 0

g) 1 tỉ

6) 8 chữ số 0

h) 1 chục triệu

7) 9 chữ số 0

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) Số liền trước số nhỏ nhất có tám chữ số là:

1 000 000 ☐

999 999 ☐

9 999 999 ☐

b) Số liền sau số nhỏ nhất có tám chữ số khác nhau là :

12 034 568 ☐

10 234 658 ☐

10 234 568 ☐

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà tổng bốn chữ số bằng 3 ?

A. 7 số

B. 8 số

C. 10 số

D. 11 số.

Câu 5. Tìm số tự nhiên \overline {abc} , biết:\overline {abc} \times 9 = \overline {1abc}

Câu 6. Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng trăm gấp 2 lần chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

Câu 7. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 36m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Xung quanh mảnh vườn đó người ta trồng cam, cứ cách 3m thì trồng 1 cây. Hỏi xung quanh mảnh vườn đó người ta trồng được bao nhiêu cây cam ?

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1.

Phương pháp:

Dựa vào tính chất của các số tự nhiên để viết các số các thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Cách giải:

a) Số lẻ nhỏ nhất có chín chữ số là 100 000 001.

Chọn C.

b) Số chẵn lớn nhất có tám chữ số là 99 999 998.

Chọn B.

Câu 2.

Phương pháp:

Viết các số đã cho rồi đếm số chữ số 0 của mỗi số đó.

Cách giải:

Số "1 chục nghìn" viết là 10 000 nên có 4 chữ số 0.

Số "1 nghìn" viết là 1000 nên có 3 chữ số 0.

Số "1 triệu" viết là 1 000 000 nên có 6 chữ số 0.

Số "1 trăm triệu" viết là 100 000 000 nên có 8 chữ số 0.

Số "1 trăm nghìn" viết là 100 000 nên có 5 chữ số 0.

Số "1 tỉ" viết là 1 000 000 000 nên có 9 chữ số 0.

Số "1 chục triệu" viết là 10 000 000 nên có 7 chữ số 0.

Ta nối cột bên trái với cột bên phải như sau:

a ⟶ 3; b ⟶ 1; c ⟶ 2; d ⟶ 6;

e ⟶ 4; g ⟶ 7; h ⟶ 5.

Câu 3.

Phương pháp:

a) - Viết số nhỏ nhất có 8 chữ số.

- Số liền trước số nhỏ nhất có 8 chữ số kém số nhỏ nhất có 8 chữ số 1 đơn vị.

b) - Tìm số nhỏ nhất có tám chữ số khác nhau.

- Số liền sau số nhỏ nhất có tám chữ số khác nhau hơn số nhỏ nhất có tám chữ số khác nhau 1 đơn vị.

Cách giải:

a) Số nhỏ nhất có 8 chữ số là 10 000 000.

Số liền trước số nhỏ nhất có 8 chữ số là 9 999 999.

Ta có kết quả lần lượt là: S ; S ; Đ.

b) Số nhỏ nhất có tám chữ số khác nhau là 10 234 567.

Số liền sau số nhỏ nhất có tám chữ số khác nhau là 10 234 568.

Ta có kết quả lần lượt là: S ; S ; Đ.

Câu 4.

Phương pháp:

Phân tích 3 thành tổng của 4 chữ số khác nhau, từ đó viết các số có bốn chữ số mà tổng bốn chữ số bằng 3.

Cách giải:

Ta có: 3 = 3 + 0 + 0 + 0

= 2 + 1 + 0 + 0

= 1 + 1 + 1 + 0

Các số có bốn chữ số mà tổng bốn chữ số bằng 3 là:

3000 ; 2100 ; 2010 ; 2001 ; 1200 ; 1020 ; 1002 ; 1110 ; 1101 ; 1011.

Vậy có 10 số có bốn chữ số mà tổng bốn chữ số bằng 3.

Chọn C.

Câu 5.

Phương pháp:

Phân tích \overline {1abc} = 1000 + \overline {abc}, sau đó tìm \overline {abc} như các bài toán tìm x thông thường.

Cách giải:

\begin{array}{l}\overline {abc} \times 9 = \overline {1abc} \\\overline {abc} \times 9 = 1000 + \overline {abc} \\\overline {abc} \times 9 - \overline {abc} = 1000\\\overline {abc} \times \left( {9 - 1} \right) = 1000\\\overline {abc} \times 8 = 1000\\\overline {abc} = 1000:8\\\overline {abc} = 125\end{array}

Thử lại: 125 × 9 = 1125.

Vậy số tự nhiên cần tìm là 125.

Câu 6.

Phương pháp:

- Tìm được chữ số hàng trăm gấp chữ số hàng đơn vị số lần là : 3 × 2 = 6 lần.

- Lập luận để tìm được chữ số hàng đơn vị là 1, từ đó tìm được chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm.

Cách giải:

Chữ số hàng trăm gấp chữ số hàng đơn vị số lần là :

3 × 2 = 6 (lần)

Chữ số hàng đơn vị phải lớn hơn 0 vì nếu bằng 0 thì chữ số hàng trăm bằng 0 × 6 = 0 (sai, vì số có 3 chữ số thì chữ số hàng trăm phải khác 0).

Chữ số hàng đơn vị bé hơn 2, vì nếu bằng 2 thì chữ số hàng trăm bằng 2 × 6 = 12 (sai, vì chữ số hàng trăm phải bé hơn 10).

Suy ra chữ số hàng đơn vị là 1, chữ số hàng chục là 1 × 3 = 3, chữ số hàng trăm là 1 × 6 = 6.

Vậy số phải tìm là 631.

Câu 7.

Phương pháp:

- Tính chiều rộng = chiều dài : 3.

- Tính chu vi = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

- Tính số cây cam trồng được = chu vi : khoảng cách giữa hai cây.

Cách giải:

Chiều rộng mảnh vườn đó là :

36 : 3 = 12 (m)

Chu vi mảnh vườn đó là:

(36 + 12 ) × 2 = 96(m)

Số cây cam trồng xung quanh vườn là:

96 : 3 = 32 (cây )

Đáp số: 32 cây.

>> Tham khảo đề tiếp theo: Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 7

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 6 bao gồm 7 câu hỏi và các dạng bài tập trong toàn bộ chương trình học Toán 4 chương 1, chương 2. Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
11 8.546
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Xem thêm