Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 18 - Đề 1

Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 18 - Đề 1 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 18 lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Câu 1. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 18

Trong các số 315; 1399; 5978; 14975; 711802

a) Các số chia hết cho 9 là:……

b) Các số chia hết cho 3 là:……

Phương pháp:

Tính tổng các chữ số của các số đã cho rồi áp dụng dấu hiệu chia hết cho 9 và cho 3:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Cách giải:

a/ Các số chia hết cho 9 là: 315.

b/ Các số chia hết cho 3 là: 315; 15 990.

Câu 2. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 18

Viết số thích hợp vào ô trống để:

A) 618.. chia hết cho 9

B) 72… chia hết cho 9

C) 5.… chia hết cho 3

Phương pháp:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 9 và cho 3:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Cách giải:

A) 618.. chia hết cho 9

Chữ số cần điền là 3

B) 72… chia hết cho 9

Chữ số cần điền là 0 hoặc 9

C) 5.… chia hết cho 3

Chữ số cần điền là 1; 4 hoặc 7

Câu 3. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 18

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A) Số 439 821 chia hết cho 3

B) Số 801 792 không chia hết cho 9

Phương pháp:

Tính tổng các chữ số của các số đã cho.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

Cách giải:

+/ Số 439 821 có tổng các chữ số là: 4 + 3 + 9 + 8 + 2 + 1 = 27.

Vì 27 chia hết cho 3 nên số 439 821 chia hết cho 3.

+/ Số 801 792 có tổng các chữ số là: 8 + 0 + 1 + 7 + 9 + 2 = 27.

Vì 27 chia hết cho 9 nên số 801 792 chia hết cho 9.

Ta có kết quả như sau:

a/ Số 439 821 chia hết cho 3: Đ

b/ Số 801 792 không chia hết cho 9: S

Câu 4. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 18

Tìm x biết:

a) x chia hết cho 3 và 625 < x < 635

b) x chia hết cho 9 và 790 < x < 808

Phương pháp:

Xét các giá trị có thể có của x, nếu x có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9; nếu x có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Cách giải:

a/ Vì 625 < x < 635 nên x có thể là 626; 627; 628; …; 632; 633; 634.

Tính tổng các chữ số của các số trên ta tìm được các số chia hết cho 3 là 627; 630; 633.

Vậy x = 727 hoặc x = 630 hoặc x = 633.

b/ Vì 790 < x < 808 nên x có thể là 791; 792; 793; …; 805; 806; 807.

Tính tổng các chữ số của các số trên ta tìm được các số chia hết cho 9 là 792; 801.

Vậy x = 792 hoặc x = 801.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 18 - Đề 1 bao gồm 4 câu hỏi và phần Vui học có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
4 1.003
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Cùng em học Toán lớp 4 Xem thêm