Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Lịch sử Địa lí lớp 4 kì 1 Kết nối tri thức - Đề số 2

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử Địa lí 4 Kết nối tri thức có đáp án kèm ma trận bao gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 khác nhau được biên soạn bám sát nội dung SGK Lịch sử Địa lí lớp 4 - Kết nối tri thức giúp các em ôn tập hiệu quả. Mời bạn đọc tham khảo, download đề thi kèm đáp án.

I. Đề thi Lịch sử Địa lí lớp 4 học kì 1 Kết nối tri thức

I-TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào ý đúng nhất

Câu 1. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nổi tiếng với lễ hội nào sau đây? M1(1đ)

A. Hội Lim

B. Lễ hội Chùa Hương

C. Hội đua thuyền

D.Gầu Tào

Câu 2. Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào thời gian nào? M1 (1đ)

A. Mồng Mười tháng Ba âm lịch hằng năm.

B. Mồng Mười tháng Giêng âm lịch hàng năm.

C. Mồng Mười tháng Ba dương lịch hằng năm.

D. Mồng Ba tháng Mười âm lịch hăng năm.

Câu 3. Sông Hồng chảy trên đất nước Việt Nam dài khoảng bao nhiêu km ?M1(1đ)

A. 512 km

B. 511 km

C. 556 km

D.513 km

Câu 4. Dân cư chủ yếu ở đồng bằng Bắc Bộ là : M1 (1đ)

A. Người Tày

B. Người Hoa

C. Người Thái

D. Người Kinh

Câu 5. Làng nghề nào sau đây thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ?M2 (1đ)

A .Làng Sen

B. Làng Đồng

C. Làng lụa Vạn Phúc

D. Làng lụa Lào Cai

Câu 6. Ý nào sau đây là công trình tiêu biểu của Văn Miếu? M2 (1đ)

A. Khu Đại Thành

B. Khu Đại Cát

C. Khu Đại Linh

D. Khu Đại An

Câu 7. Chọn các từ trong ngoặc để điền vào chỗ chấm sao cho phù hợp: ( trụ sở, chính trị, quốc gia, cơ quan) M2 (1đ)

Thủ đô Hà Nội là trung tâm........…quan trọng, nơi đặt………của các ………… ……lãnh đạo cao nhất của…………………..

II- TỰ LUẬN:

Câu 8. Tại sao công tác tu bổ, tuyên truyền, quảng bá khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám cần được chú trọng? M3(1đ)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 9. Thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ đang có những vấn đề nào cần đặc biệt quan tâm? Em hãy đề xuất một số biện pháp để giải quyết những vấn đề đó?M3(1đ)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 10. Vì sao vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều nhà máy thuỷ điện lớn? M2 (1đ)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

II. Đáp án đề thi Lịch sử Địa lí lớp 4 học kì 1 Kết nối tri thức

A/ Phần 1: Trắc nghiệm: (6 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

A

C

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

1

1

Câu 7 : Chính trị ; trụ sở ; cơ quan ; quốc gia. Mỗi ý đúng đạt 0,25 đ

B/ Phần 2: Tự luận: (3 điểm)

Câu 8. Tại sao công tác tu bổ, tuyên truyền, quảng bá khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám cần được chú trọng? M3(1đ)

Công tác tu bổ, tuyên truyền, quảng bá khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Gíam cần được chú trọng vì nhằm bảo vệ, lưu giữ và phát huy những giá trị đặc sắc của khu di tích này.

Câu 9.Thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ đang có những vấn đề nào cần đặc biệt quan tâm? Em hãy đề xuất một số biện pháp để giải quyết những vấn đề đó? M3(1đ)

Thiên nhiên của vùng đang có một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm là đất bạc màu, nguồn nước ô nhiễm, sinh vật tự nhiên bị suy giảm,… ( 0,5 đ )

Em đề xuất một số biện pháp:

+ Không săn bắn động vật tự nhiên trái phép ( 0,25 đ )

+ Tiết kiệm nước ( 0,25 đ )

+ Không xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến nguồn nước ( 0,25 đ )

Câu 10. Vì sao vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều nhà máy thuỷ điện lớn?M2(1đ)

Vì với địa hình cao, bị cắt xẻ mạnh cùng với nhiều sông lớn là điều kiện thuận lợi để xây dựng các đập chứa nước. Vì thế, ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều nhà máy thủy điện lớn như Hòa Bình, Sơn La,....

III. Ma trận đề thi Lịch sử Địa lí lớp 4 học kì 1 Kết nối tri thức

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1) Thiên nhiên, một số nét văn hóa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Số câu

1

1

1

1

Câu số

1

10

1

10

Số điểm

2) Đền Hùng và giỗ Tổ Hùng Vương.

Số câu

1

1

Câu số

2

Số điểm

3) Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

4

5

9

4;5

9

Số điểm

4) Sông Hồng và văn minh sông Hồng.

Số câu

1

1

Câu số

3

3

Số điểm

5) Thăng Long – Hà Nội.

Số câu

1

1

Câu số

7

7

Số điểm

6)Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Số câu

1

1

1

1

Câu số

6

8

6

8

Số điểm

Tổng

Số câu

4

3

1

2

7

3

Số điểm

Trên đây là Đề thi môn Lịch sử Địa lí lớp 4 học kì 1 Kết nối tri thức có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Đề kiểm tra Lịch sử & Địa lí lớp 4 có đáp án trên đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
17
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Lịch sử - Địa lý

    Xem thêm