Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Thượng Quan năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN LỚP 4
Mạch kiến thức,
năng
Số
câu, số
điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Số học:
Đọc, viết số tự nhiên, hàng, lớp
Thực hành các phép nh
Số câu
1
1
2
2
Câu số
1
7
Số
điểm
1
1
Đại lượng :
Thực hành chuyển đổi các đơn vị
đo
Số câu
2
2
Câu số
2;3
Số
điểm
2
Yếu tố hình học:
Nhận biết góc vuông, góc nhọn,
góc tù, hai đường thẳng song song,
vuông góc
Số câu
1
1
2
Câu số
5
4
Số
điểm
1
1
Giải toán lời
văn:
Tìm số trung bình cộng. m hai số
khi biết tổng hiệu của hai số đó
Số câu
1
1
1
1
Câu số
6
10
Số
điểm
1
1
Tổng
Số câu
2
2
3
1
1
1
7
3
Số
điểm
7
3
4
3
2
1
10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường TH Thượng Quan KIỂM TRA ĐỊNH GIŨA HỌC I
Lớp : 4................. Năm học 2018 - 2019
Họ tên học sinh:……………………… Môn: Toán lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút
Điểm
Lời nhận xét
Phần I: TRẮC NGHIỆM. (7đ)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (M1) Số Tám mươi nghìn không trăm hai mươi viết :
A. 800 204 B. 80 024 C. 80 240 D. 800 024
Câu 2: (M2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 tấn 30kg =………kg
A. 23 kg B. 230 kg C. 2030 kg D. 2300 kg
Câu 3. (M2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 1 phút =………..giây
2
1
phút = …………giây
Câu 4: (M3) Một hình vuông chu vi 24cm, diện tích của hình vuông đó :
A. 36cm
2
B. 24cm C. 36cm D. 24cm
2
Câu 5:(M1) Điền vào chỗ chấm A B
Hình vẽ bên cạnh AB song song với cạnh...............
cạnh AB vuông góc với cạnh......................
D C
C©u 6 :(M2) Trung bình cộng của các số: 364; 290 636 là:
A. 327 B. 463 C. 430 D. 360
Câu 7: (M3) Kết quả của biểu thức 468 : 2 + 61 x 4 là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 1180 B. 123 C. 224 D. 478
Phần II: TỰ LUẬN (3đ)
Câu 8:(M1) Đặt tính rồi tính:
45621 + 32167
……………
……………
……………
96524 13203
………………
………………
………………
11294 x7
………………
………………
………………
10048:8
………………
………………
………………
………………
………………
Câu 9: (M3) a. (0,5đ) Tìm x: b, ( 0,5đ)Tính bằng cách thuận tiện nhất
( x : 4) - 476 = 388 4978 +1326 +5022 +874
…………………………… ..………………………………………..
…………………………….. …………………………………………
……………………………… …………………………………………
………………………………. …………………………………………
Câu 10 : ((M4) a, Hiện nay anh hơn em 5 tuổi, sau 5 năm nữa tuổi anh và tuổi em cộng lại
được 25 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay
đồ: Bài giải:
…………………………………… …. ………………………………………
…………………………………….. ………………………………………….
…………………………………… ……………………………………………
…………………………………….. ……………………………………………
……………………………………… ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Thượng Quan, Bắc Kạn năm 2018 - 2019 có bảng ma trận đề thi theo từng mức độ chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận: 7 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.077
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 4

    Xem thêm