Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Long Chữ A, Tây Ninh năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Long Chữ A, Tây Ninh năm học 2018 - 2019 là đề kiểm tra định kì giữa học kì 1 lớp 4 theo Thông tư 22, có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

PHÒNG GD&ĐT BẾN CẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LONG CHỮ A Độc lập – Tự do – hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI

Môn: Toán, Khối 4

Thời gian: 40 phút

Ngày kiểm tra: 24 / 10 /2018

ĐỀ BÀI:

Bài 1: a/ Số 245 320 đọc là:..........................................................................;

Chữ số 4 thuộc lớp ..........................và thuộc hàng......................................

b/ Số 105 784 đọc là:..........................................................................;

chữ số 7 thuộc lớp ............................và thuộc hàng ..................................

Bài 2: Số lớn nhất trong các số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725

A. 684 257 B. 684 750 C. 684 275 D. 684 725

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a/ 5 tấn 83 kg = ...................... kg là:

A. 583 B. 5830 C. 5083 D. 5038

b/ 2 phút 10 giây = ................... giây là:

A. 30 B. 70 C. 210 D. 130

Bài 4: Khoanh vào chữ cái trư­ớc câu trả lời đúng:

Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:

A. 211 B. 221 C. 231 D. 241

Bài 5: Đặt tính rồi tính

845763 + 96858 607549 - 536857

Bài 6: Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Nếu chiều dài bớt đi 8m thì sẽ được chiều rộng. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

Bài 7:

Trong hình bên có:

□ góc nhọn

□ góc vuông

□ góc tù

□ góc bẹt

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: (1 điểm) a/ 0,5 điểm; b/ 0,5điểm

Bài 2: (1 điểm) ý B

Bài 3: (1 điểm) Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm

Bài 4: (1 điểm) ý A

Bài 5: (2 điểm) Học sinh làm đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm

Bài 6: (2 điểm)

Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Nếu chiều dài bớt đi 8m thì sẽ được chiều rộng. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu? (1 điểm)

Bài giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

28 : 2 = 14 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

(14 + 8) : 2 = 11(m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

11 - 8 = 3 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

11 x 3 = 33 (m2)

Đáp số: 33 m2

Bài 7: (2 điểm) Trong hình bên có:

4 góc nhọn

2 góc vuông

1 góc tù

1 góc bẹt

Đánh giá bài viết
1 1.644
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 4

    Xem thêm