Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Long Chữ A, Tây Ninh năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Long Chữ A, Tây Ninh năm học 2018 - 2019 là đề kiểm tra định kì giữa học kì 1 lớp 4 theo Thông tư 22, có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao.

 • 1

  Số lớn nhất trong các số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725

 • 2

  Điền số thích hợp vào chỗ trống:

  a/ 5 tấn 83 kg = ...................... kg là:

 • b

  2 phút 10 giây = ................... giây là:

 • 3

  Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:

 • 4. Đặt tính rồi tính
  a, 845763 + 96858  = ....
  942621
 • b
  607549 - 536857 = ...
  70692
 • 5
  Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Nếu chiều dài bớt đi 8m thì sẽ được chiều rộng. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu?
  Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là ....m2
  33

  Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

  28 : 2 = 14 (m)

  Chiều dài của hình chữ nhật là:

  (14 + 8) : 2 = 11(m)

  Chiều rộng của hình chữ nhật là:

  11 - 8 = 3 (m)

  Diện tích của hình chữ nhật là:

  11 x 3 = 33 (m2)

  Đáp số: 33 m2

 • 6

  Trong hình bên có:

  a, .... góc nhọn

  4
 • b
  ....góc vuông
  2
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 297
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 1 lớp 4

Xem thêm