Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Lê Quý Đôn năm 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm học 2018 - 2019 trường tiểu học Lê Quý Đôn có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao.

 • 1
  Trong các số: 5 647 532; 4 785 367; 8 000 000; 11 048 502 số lớn nhất là:
 • 2
  Giá trị của chữ số 6 trong số 90 060 020 là:
 • 3
  a. 6 tấn 2 kg = …………….. kg
 • b
  Năm 2018 thuộc thế kỉ:
 • 4. Đặt tính rồi tính
  a, 709 504 + 80 999 = ....
  790503
 • b
  100000 – 89 092 = ...
  10908
 • 5

  Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

  Đề thi giữa học kì 1 lớp 4

  Hai cặp cạnh vuông góc có trong tứ giác ABCD là:

  ………………………………

  AB và AD; DA và DC
 • 6

  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

  ………………………

  495
 • 7
  Một đội công nhân trong hai ngày sửa được 3450 m đường. Ngày thứ nhất sửa được ít hơn ngày thứ hai 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?
  Trả lời: Mỗi ngày đội đó sửa được ....m và ....m đường
  1810m và 1640m

  Số m đường ngày thứ hai đội đó sửa được là:

  (3450 + 170 ) : 2 = 1810 (m) (1đ)

  Số m đường ngày thứ nhất đội đó sửa được là:

  1810 – 170 = 1640 ( m ) (0,5đ )

  Đáp số: 1810 m (0,5đ )

  1640 m

 • 8
  Tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm; tờ giấy màu xanh hình vuông có chu vi bằng tờ giấy màu đỏ. Tính diện tích tờ giấy màu xanh
  Trả lời: Diện tích tờ giấy màu xanh là .....cm2
  49

  Chu vi tờ giấy màu đỏ chính là chu vi tờ giấy màu xanh

  (9 + 5 ) x 2 = 28 (cm) (0,25 điểm)

  Cạnh hình vuông tờ giấy màu xanh là:

  28 : 4 = 7 (cm) (0,25 điểm)

  Diện tích hình vuông tờ giấy màu xanh là:

  7 x 7 = 49 ( cm2) (0,5 điểm)

  Đáp số: 49 cm2

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 418
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 1 lớp 4

  Xem thêm