Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết là tài liệu cho các thầy cô, cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn tập, chuẩn bị cho đề thi giữa học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao. 

 • 1
  Số nào ứng với cách đọc sau:
  Tám triệu chín trăm nghìn bốn trăm hai mươi.
 • 2
  Chữ số 5 trong số 356 238 chỉ:
 • 3
  Số lớn nhất trong các số 72 125; 72 416; 72 512 là:
 • 4
  Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm của 2 tấn 35 kg = ....kg là:
 • 5
  Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm của 2 giờ 20 phút = ....phút là:
 • 6
  Trung bình cộng của các số 40; 28; 22 là
 • 7
  Kiểm tra Toán 4
 • a
  Gợi ý: ...., ..., ....
  2, BAD, ADC
 • b
  AB//DC
 • 8. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm thích hợp
  a, 2 tấn 3 tạ .... 23 tạ
  =
 • b
  1/2 ngày .... 20 giờ
  <
 • c
  200 năm .... 1 thế kỷ
  >
 • d
  3 giờ 20 phút .... 200 phút
  =
 • 9
  Một trường tiểu học có 280 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn học sinh nam 20 em. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh nam, học sinh nữ?
  Trả lời: Số học sinh nam và nữ của trường lần lượt là .... và .... học sinh
  130 và 150
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 301
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 1 lớp 4

Xem thêm