Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Lê Hồ năm 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Lê Hồ năm 2018 - 2019 có đáp án giúp cho các thầy cô, cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn tập, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao.

 • 1
  a) Chữ số 4 trong số 7249618 chỉ:
 • b
  Năm 1984 thuộc thế kỉ:
 • 2

  a) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 5tấn 85kg =......................kg

 • b
  Số trung bình cộng của các số: 20; 35; 37; 65 và 73
 • 3
  Những phát biểu nào dưới đây em cho là đúng.
 • 4
  Tính giá trị biểu thức m - 187 + n, với m = 348 và n =156
  317
 • 5
  Một mảnh đất trồng rau hình vuông có chu vi 240m. Tính cạnh và diện tích mảnh đất đó.
  Em hãy viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu trả lời sau:
  a, Cạnh mảnh đất trồng rau hình vuông là…………………………….……………
  60m
 • b
  Diện tích mảnh đất trồng rau hình vuông là……m2
  3600
 • 6
  Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 72 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 18 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
  Trả lời: Thửa ruộng thứ nhất và thứ hai thu hoạch được số thóc lần lượt là .... và .... tạ
  45 và 27
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 350
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 1 lớp 4

  Xem thêm