Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Thượng Lâm năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Thượng Lâm năm 2017 - 2018 có đáp án chi tiết là tài liệu cho các thầy cô, cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn tập, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao.

 • 1
  Giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu?
 • 2
  Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:
 • 3
  Số lớn nhất trong các số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725
 • 4
  Năm 2017 thuộc thế kỉ thứ mấy?
 • 5
  a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 3 phút 20 giây = …giây là:
 • b
  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 5 tấn 83 kg = ...................... kg là:
 • 6
  Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:
 • 7. Đặt tính rồi tính:
  a)152 399 + 24 698 =
  177097
 • b
  92 508 – 22 429 =
  70097
 • c
  3 089 x 5 =
  15445
 • d
  43 263 : 9 =
  4807
 • 8
  Gia đình bác Hà năm đầu thu hoạch được 60 tạ thóc. Năm thứ hai bác Hà thu hoạch bằng 1/2 năm đầu, năm thứ ba thu hoạch gấp đôi năm đầu. Hỏi trung bình mỗi năm bác Hà thu hoạch bao nhiêu tạ.
  Trả lời: Trung bình mỗi năm bác Hà thu hoạch được .... tạ thóc
  70
  Số tạ thóc năm thứ hai bác Hà thu hoạch được:
  60 : 2 = 30 (tạ) (được 0,25 điểm)
  Số tạ thóc năm thứ ba bác Hà thu hoạch được:
  60 x 2 = 120 (tạ) (được 0,25 điểm)
  Số thóc trung bình mỗi năm bác hà thu hoạch được là:
  (60 + 30 + 120) : 3 = 70 (tạ) (được 0,25 điểm)
  Đáp số: 70 tạ (được 0,25 điểm)
 • 9
  Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Nếu chiều dài bớt đi 8m thì sẽ được chiều rộng. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu?
  Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là .... m2
  33
  Nửa chu vi của hình chữ nhật là:
  28 : 2 = 14 (m) (được 0,25 điểm)
  Chiều dài của hình chữ nhật là:
  (14 + 8) : 2 = 11(m) (được 0,25 điểm)
  Chiều rộng của hình chữ nhật là:
  11 - 8 = 3 (m) (được 0,25 điểm)
  Diện tích của hình chữ nhật là:
  11 x 3 = 33 (m2) (được 0,25 điểm)
  Đáp số: 33m2
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 307
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm thi giữa kì 1 lớp 4 Online

Xem thêm