Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, không chỉ ôn luyện lại kiến thức Toán lớp 4 kì 1 mà còn làm quen với nhiều dạng bài tập toán khác nhau nhằm nâng cao kỹ năng. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

 • 1
  Trong các số dưới đây chữ số 7 trong số nào có giá trị là 7000:
 • 2
  Cách đọc: "Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm linh tám". Đúng với số nào?
 • 3
  Số lớn nhất trong các số 79 217; 79 257; 79 381; 79 831.
 • 4
  Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
 • 5
  Cho 2m 7cm = ..................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 • 6
  3 tấn 72 kg = ............kg.
 • 7
  Giá trị của biểu thức 25 + 9 + 5 là:
 • 8
  Giá trị của x trong phép tính x – 425 = 625 là:
 • 9

  Trong hình bên có bao nhiêu góc vuông?

  Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

  2
 • 10
  Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?
  Trả lời: Trung bình mỗi giờ oto đó chạy được ...km
  47

  Cả ba giờ ô tô đó chạy được là: (0,25đ)

  40 + 48 + 53 = 141 (km) (1đ)

  Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được là: (0,25đ)

  141 : 3 = 47 (km) (1đ)

  Đáp số: 47 km. (0,5đ)

 • 11

  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99 = ...

  495

  C1: 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

  = (11 + 88) + (22 + 77) + (33 + 66) + (44 + 55) + 99

  = 99 + 99 + 99 + 99 + 99

  = 99 x 5

  = 495
  C2: 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99
  = (11 + 99) + (22 + 88) + (33 + 77) + (44 + 66) + 55
  = 110 + 110 + 110 + 110 + 55
  = 110 x 4 + 55
  = 440 + 55
  = 495

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
30 1.409
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm thi giữa kì 1 lớp 4 Online

Xem thêm