Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh trong quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức Toán 4 kì 1 đã được học, đồng thời làm quen với nhiều dạng đề kiểm tra giữa kì 1 toán 4 khác nhau.

 • 1
  Chữ số 3 trong số 1 239 564 có giá trị là:
 • 2
  Số “mười sáu triệu hai mươi mốt nghìn” được viết là:
 • 3
  7 chục nghìn, 8 trăm và 2 chục được viết là:
 • 4
  Tìm số tròn chục x, biết: 78 < x < 90
 • 5
  Phát biểu nào sau đây là đúng:
 • 6. Chọn câu đúng
 • 7. Đặt tính rồi tính
  a) 28 476 + 13 515 = ...
  41991
 • b
  768 495 - 62 736 = ...
  705759
 • 8
  Cả hai lớp 4A và 4B thu gom được 102kg giấy vụn. Lớp 4A thu gom được ít hơn lớp 4B 6kg giấy vụn. Hỏi lớp 4A thu gom được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?
  Trả lời: Lớp 4A thu gom được ....kg giấy vụn
  48
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 480
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm thi giữa kì 1 lớp 4 Online

Xem thêm