Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Mời các em cùng làm bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm học 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, không chỉ giúp học sinh ôn lại kiến thức đã được học mà còn làm quen các dạng bài tập, câu hỏi khác nhau môn Toán lớp 4.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Đọc số sau: 24 534 142
 • 2
  Giá trị chữ số 8 trong số 4 8967 là:
 • 3
  Số lớn nhất trong các số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725
 • 4
  Điền số thích hợp vào chỗ trống:

  5 tấn 83 kg = ...................... kg là:
 • 5
  2 phút 10 giây = ................... giây là:
 • 6
  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

  Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:
 • 7
  Đặt tính rồi tính

  a, 845763 + 96858 = ...
  942621
 • b
  607549 - 536857 = ...
  70692
 • 8
  Gia đình bác Hà năm đầu thu hoạch được 60 tạ thóc. Năm thứ hai bác Hà thu hoạch bằng 1/2 năm đầu, năm thứ ba thu hoạch gấp đôi năm đầu. Hỏi trung bình mỗi năm bác hà thu hoạch bao nhiêu tạ.
  Trả lời: Trung bình mỗi năm bác hà thu hoạch được số thóc là ... tạ
  70

  Số tạ thóc năm thứ hai bác Hà thu hoạch được (đạt 1 điểm)

  60 : 2 = 30 (tạ)

  Số tạ thóc năm thứ ba bác Hà thu hoạch được (đạt 1 điểm)

  60 x 2 = 120 (tạ)

  Số thóc trung bình mỗi năm bác hà thu hoạch được là (đạt 1 điểm)

  (60 + 30 + 120) : 3 = 70 (tạ)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
23
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm thi giữa kì 1 lớp 4 Online

  Xem thêm