Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 có tài liệu ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ môn Toán chúng tôi đã đưa ra Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4. Thông qua đề thi này các em học sinh có thể hệ thống lại kiến thức toán học đã học trong những tuần đầu tiên của năm học và làm quen với dạng đề thi, học cách sắp xếp bố trí thời gian làm bài hợp lý để mang lại kết quả cao. Chúng tôi hi vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho các em!

 • Câu 1:
  9 triệu, 5 vạn, 3 trăm, 3 đơn vị được viết là:
 • Câu 2:
  2 phút 30 giây = ... giây?
 • Câu 3:
  Số bé nhất trong các số: 684725; 684752; 684257; 684275 là:
 • Câu 4:
  Bốn bạn Lan, Hoa, Mai, Hồng lần lượt cân nặng là: 28 kg, 32kg, 29kg, 31kg. Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu kg?
 • Câu 5:
  Số gồm 50 triệu, năm mươi nghìn và năm mươi là:
 • Câu 6:
  4 tấn 85 tạ = ... kg?
 • Câu 7:
  Chiều dài hình chữ nhật là 45m, chiều rộng hình chữ nhật là 15m. Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu m?
 • Câu 8:
  Trong hình vẽ bên có mấy góc nhọn?
 • Câu 9:
  Tìm y, biết: 36 + y = 62.
 • Câu 10:
  Hình chữ nhật ABCD có độ dài cho sẵn như hình vẽ:

  Chu vi của hình chữ nhật ABCD là:
 • Câu 11:
  Diện tích của hình chữ nhật ABCD trong câu 10 là:
 • Câu 12:
  4 thế kỷ 12 năm = ... năm?
 • Câu 13:
  10 phút 36 giây = ....giây?
 • Câu 14:
  Số gồm hai mươi triệu, hai trăm nghìn và hai mươi viết là:
 • Câu 15:
  Giá trị của chữ số 5 trong số 765089 là:
 • Câu 16:
  Kết quả của biểu thức: a + b x c (với a =4; b = 10; c = 5) là:
 • Câu 17:
  Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 90m. Chiều dài hơn chiều rộng 10m. Chiều dài của hình chữ nhật đó là bao nhiêu m?
 • Câu 18:
  12m2 3dm2 = ...dm2. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
 • Câu 19:
  Người ta xếp kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Nếu mỗi hộp chứa 160 gói thì cần bao nhiêu hộp để xếp hết số kẹo đó?
 • Câu 20:
  Tổng của 245316 và 239127 là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 433
Sắp xếp theo

  Toán lớp 4

  Xem thêm