Trắc nghiệm Toán 4: Tìm phân số của một số

Tìm phân số của một số

Trắc nghiệm Tìm phân số của một số tổng hợp 10 câu hỏi. Các câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao theo từng mức độ. Toàn bộ bài luyện giải cho các em học sinh củng cố kỹ năng giải Toán 4 và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các em cùng theo dõi bên dưới.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 4 và VBT Toán lớp 4 đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1:

  \frac{1}{6} của 18 là:

 • Câu 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 240m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Hãy tìm chiều rộng của mảnh đất đó.
 • Câu 3: Một lớp học có 36 học sinh. Có 2/3 số học sinh trong lớp là học sinh khá. Hỏi trong lớp học đó có bao nhiêu học sinh khá?
 • Câu 4: Đàn gà có 12 con. Hỏi 3/4 số gà trong đàn là bao nhiêu con?
 • Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

  Một hình chữ nhật có chiều dài 75cm, chiều rộng bằng \frac{3}{5} chiều dài.

  Vậy diện tích hình chữ nhật là .............. m2

 • Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

  Hà phải đọc một cuốn sách dày 200 trang. Ngày thứ nhất Hà đọc được \frac{3}{8} số trang sách đó. Ngày thứ hai, Hà đọc được \frac{1}{5} số trang sách còn lại.

  Vậy để đọc hết quyển sách, Hà còn phải đọc ................ trang sách nữa.

 • Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

  \frac{4}{7} của 252cm là ......... cm.

 • Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

  Lớp 4A có 20 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng \frac{4}{5} số học sinh nam.

  Vậy lớp 4A có ............ học sinh nữ.

 • Câu 9: Năm nay mẹ 36 tuổi. Tuổi con bằng 2/9 tuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?
 • Câu 10: Giải bài toán sau:

  Lớp 4B có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam bằng \frac{8}{9} số học sinh nữ. Hỏi lớp 4B có tất cả bao nhiêu học sinh?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 1.856
Sắp xếp theo

  Toán lớp 4

  Xem thêm