Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học số 1 Ân Đức năm 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học số 1 Ân Đức năm 2016 - 2017 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, tài liệu không chỉ hỗ trợ các em học sinh ôn lại kiến thức môn Toán lớp 4 đã được học, mà còn nâng cao kỹ năng với các dạng bài tập khác nhau.

 • 1
  Số gồm bảy mươi triệu, bảy mươi nghìn và bảy mươi viết là:
 • 2
  Số lớn nhất trong các số:695 348; 695 384; 695 843; 695 834 là:
 • 3
  2 tấn 95 kg = . . . . . . kg. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:
 • 4
  3 phút 20 giây = . . . . . . giây. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
 • 5
  Trung bình cộng của các số: 173; 146; 131 là:
 • 6

  Hình vẽ bên có

  Đề thi giữa học kì 1 môn Toán

 • 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất
  a. 1 235 + 206 + 794 + 265 = ...
  2500
  a. 1 235 + 206 + 794 + 265
  = ( 1 235 + 265) + ( 206 + 794) 
  = 1 500 + 1 000 
  = 2 500
 • b
  672 + 405 + 595 = ...
  1672
  b. 672 + 405 + 595
  = 672 + ( 405 + 595)
  = 672 + 1 000
  = 1 672
 • 8
  Ba bạn An, Bình, Dũng chơi bi. An có 28 viên bi, Bình có nhiều hơn An 14 viên bi, Dũng có 26 viên bi. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
  Trả lời: Trung bình mỗi bạn có ....viên bi
  32
  Số bi của Bình có là: (0,5 điểm)
  28 + 14 = 42 (viên) (0,5 điểm)
  Trung bình mỗi bạn có số bi là: (0,5 điểm)
  ( 28 + 42 + 26) : 3 = 32 (viên) (0,5 điểm)
  Đáp số: 32 viên
 • 9
  Trung bình cộng của hai số bằng 167 và số thứ nhất lớn hơn số thứ hai 26 đơn vị. Tìm hai số đó?
  Trả lời: Ha số lần lượt là ...; ....
  180; 154 180;154
  Tổng của hai số: 167 × 2 = 334 (0, 5 điểm)
  Số thứ nhất là: (334 + 26) : 2 = 180 (0, 25 điểm)
  Số thứ hai là: 334 – 180 = 154 (0, 25 điểm)
  Đáp số: 180 và 154
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 384
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm thi giữa kì 1 lớp 4 Online

Xem thêm