Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Kim Đồng, Đắk Nông năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Mời các em cùng làm bài Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Kim Đồng, Đắk Nông năm 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu sẽ giúp các em ôn luyện kiến thức Toán lớp 4 kì 1 đã được học đồng thời rèn luyện với nhiều câu hỏi trắc nghiệm Toán 4 khác nhau để nâng cao kỹ năng.

 • 1
  Số 47 032 đọc là:
 • 2

  Trong số 6 783 872 chữ số 6 ở hàng ……, lớp……

 • 3
  Viết số thích hợp vào chỗ chấm của:

  5 tạ 8kg =…..kg
 • 4
  2 phút 10 giây =………giây
 • 5
  Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?
 • 6. Tìm x
  a, x – 425 = 625  
  x = ...
  1050
 • b
  1200 – x = 666
  x = ...
  534
 • 7
  Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách giáo khoa?
  Trả lời: Thư viện có số sách giáo khoa là ... cuốn
  1400

  Số sách giáo khoa có là:

  (1800 + 1000) : 2 =1400 (cuốn)

   

  Đáp số: Sách giáo khoa 1400 cuốn

 • 8

  Tìm số trung bình cộng của các số sau bằng cách nhanh nhất:

  302; 308; 314; 320; 326; 332; 338; 344

  (302 + 344) : 2 = 323
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
18 750
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm thi giữa kì 1 lớp 4 Online

Xem thêm