Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm 2018 - 2019 - Đề 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm học 2018 - 2019 - Đề 2 chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao.

 • 1
  5 tạ 70kg = …..kg
 • 2
  Mỗi bao gạo nặng 2 tạ. Một ô tô chở 5 tấn gạo thì chở được:
 • 3
  Một người đi xe máy trong 1/6 phút được 120m. Vậy 1 giây người đó đi được:
 • 4
  1/10 thế kỉ = .....năm
 • 5
  Chọn câu đúng
 • 6
  Tìm x, x – 2012 = 2532
  x = ...
  4544
 • 7. Tính
  a, 946 792 – 28367 = ...
  918425
 • b
  32153 x 5 = ....
  160765
 • c
  28568 : 8 = ...
  3571
 • 8
  Một trại chăn nuôi có tất cả 3580 con gà và vịt. Sau khi bán đi 150 con gà và mua thêm 240 con vịt thì số gà còn lại ít hơn số vịt lúc sau là 470 con. Hỏi lúc đầu trước khi mua thêm trại chăn nuôi có bao nhiêu con vịt?
  Trả lời: Số vịt mà trại chăn nuôi có ban đầu là ... con
  1830
  Tổng số con gà và vịt lúc sau là: 
  3580 – 150 + 240 = 3670 (con)
  Số con vịt lúc sau là:
  (3670 + 470) : 2 = 2070 (con) 
  Số con vịt lúc đầu là:
  2070 – 240 = 1830 (con)
 • 9. Hình bên có
  Đề thi giữa kì 1 Toán 6
  a. ……..góc nhọn
  4
 • b
  .... góc tù
  2
 • c
  ... góc vuông
  2
 • 10
  Cách đây 6 năm tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ. Hỏi con sinh vào năm nào. Biết năm nay mẹ 36 tuổi.
  Trả lời: Con sinh năm ...
  2012
  Tuổi mẹ cách đây 6 năm là:
  36 – 6 = 30 (tuổi) 
  Tuổi con cách đây 6 năm là:
  30 : 6 = 5 (tuổi)
  Năm nay 2018, năm 2012 con 5 tuổi. Con sinh năm 2012
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 307
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 1 lớp 4

  Xem thêm