Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 4

Ôn tập giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học và đạt điểm cao trong kì thi giữa kì sắp tới.

Một số bài tâp Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Sắp xếp những chữ cái dưới đây thành từ Tiếng Anh có nghĩa.
 • 1. r i b d a t h y
  birthday
 • 2. f o l l b o a t
  football
 • 3. i a c n h
  China
 • 4. p a j a n
  Japan
 • Chọn đáp án đúng.
 • 1. What …… are you?
 • 2. Where are you from? I am from…….
 • 3. See you ……
 • 4. When is your birthday? It’s on the ….. of September.
 • Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. swimming/ I/ go/ ./
  I go swimming.
 • 2. What/ today/ it/ day/ is/ ?/
  What day is it today?
 • 3. go/ to/ Do/ school/ you/ Sunday/ on/ ?/
  Do you go to school on Sunday?
 • 4. is/ the/ When/ English/ next/ class/ ?
  When is the next English class?
 • Trả lời những câu hỏi Tiếng Anh sau về bản thân em.
 • 1. What nationality are you?
  I am Vietnamese. Vietnamese
 • 2. Can you play the piano?
  Yes, I can. No, I cannot. No, I can't.
 • 3. When is your birthday?
  It is on .........................
  Câu trả lời tùy thuộc vào ngày sinh của thí sinh.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
19 1.981
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm