Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's Your Birthday? số 2

Bài tập Unit 4 Tiếng Anh 4 chương trình mới năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Tiếng Anh Unit 4 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 được biên tập bám sát với chương trình học tại Nhà trường, là tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 rất hiệu quả dành cho học sinh lớp 4.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Match.
  1. Ngày 1 tháng 10 năm 2015
  A. It’s July 14th, 2015
  2. Ngày 14 tháng 6 năm 2016
  B. It’s May 15th, 2015
  3. Ngày 12 tháng 3 năm 2016C. It's March 12th , 2016
  4. Ngày 15 tháng 5 năm 2015D. It's October 1st, 2015
 • 1. Ngày 1 tháng 10 năm 2015 - ..........
 • 2. Ngày 14 tháng 6 năm 2016 - .....
 • 3. Ngày 12 tháng 3 năm 2016 - .............
 • 4. Ngày 15 tháng 5 năm 2015 - .....
 • Match.
  1. What day is it today?a. We are fines, thank you.
  2. Where is Linda from?b. I visit my grandparents.
  3. What is the date today?c. It's on Wednesday.
  4. When is the next English class?d. We have English.
  5. What nationality is Tom?e. It is the sixteenth of August.
  6. What do you do on Sunday moring?f. She is from England.
  7. What do we have on Fridays?g. He is American.
  8. How are you?i. It is Sunday.
  9. Helloj. Hi
  Ví dụ: 9 - ....
  → Đáp án cần điền là: .....j.....
 • 1. What day is it today? - ....
  i
 • 2. Where is Linda from? - ...
  f
 • 3. What is the date today? - ...........
  e
 • 4. When is the next English class? - .........
  c
 • 5. What nationality is Tom?  - ..............
  g
 • 6. What do you do on Sunday morning? - ............
  b
 • 7. What do we have on Fridays?  - ..........
  d
 • 8. How are you? - ....
  a
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 1.101
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm