Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 2

Trắc nghiệm Kế toán công

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 2 gồm các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng, hỗ trợ các bạn trong quá trình học ngành kế toán chương trình Đại học - Cao đẳng.

Bộ tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kế toán công thuộc ngành học Kế toán do VnDoc tổng hợp thành từng bài thi trực tuyến ngắn, các bạn dễ dàng ôn luyện, đồng thời đánh giá trực tiếp kết quả của chính bản thân.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:
  Thu hồi số kinh phí cấp dưới chi k0 hết nộp lên bằng TM kế toán đơn vị cấp trên ghi
 • Câu 2:
  Chứng từ kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN để kế toán tiền gửi ngân hàng gồm:
 • Câu 3:
  Thời hạn nộp BCTC quý của đơn vị kế toán cấp I là
 • Câu 4:
  Các BCTC sau báo cáo nào không thuộc BCTC của đơn vị HCSN
 • Câu 5:
  Quyết toán số chi dự án năm trước được duyệt y là 10.000
 • Câu 6:
  Khi nhận kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi
 • Câu 7:
  Quyết toán số chi hoạt động năm trước được duyệt là 700.000
 • Câu 8:
  Cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp lên để hình thành các quỹ của đơn vị kế toán ghi
 • Câu 9:
  Đơn vị được kho bạc cho tạm ứng kinh phí bằng TM kế toán ghi
 • Câu 10:
  Nguồn kinh phí dự án năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 10.000
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Kế Toán Công

  Xem thêm