Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Luyện tập Cộng, trừ số hữu tỉ online

Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài tập Toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỉ là bài tập trực tuyến trên VnDoc bao gồm các bài tập Toán lớp 7 chương 1, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 7 cơ bản, nhằm đạt kết quả cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kì môn Toán.

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức môn Toán sau mỗi bài học, VnDoc giới thiệu chuyên mục Bài tập Toán lớp 7 bao gồm các bài kiểm tra trực tuyến theo từng bài, giúp các em học tốt môn Toán hơn.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Bài tập trắc nghiệm
 • Câu 1:

  Kết quả của phép tính \frac{5}{{12}} + \frac{7}{6} bằng:

 • Câu 2:

  Kết quả của phép tính \frac{4}{5} - \frac{{23}}{{15}} bằng:

 • Câu 3:

  Giá trị x thỏa mãn x - \left( { - \frac{4}{5}} \right) = \frac{6}{{20}} là:

 • Câu 4:

   \frac{1}{4}là kết quả của phép tính:

 • Câu 5:

  Để giải bài toán Tìm x thỏa mãn x + \frac{1}{2} = \frac{9}{6} bạn Tuyết làm các bước sau:

  Bước 1: chuyển vế: x = \frac{9}{6} + \frac{1}{2}

  Bước 2: quy đồng mẫu số: x = \frac{9}{6} + \frac{3}{6}

  Bước 3: thực hiện phép cộng x = \frac{{12}}{6} = 2

  Bước 4: kết luận

  Hỏi bạn Tuyết giải bài toán sai từ bước nào?

 • II. Bài tập tự luận
 • Bài 1: Thực hiện phép tính:
 • a,
  \frac{{ - 1}}{{21}} + \frac{{ - 1}}{7} =
  Với đáp án là phân số, các em điền theo ví dụ sau: 1/3; -3/5 ....
  -4/21
  a, rac{{ - 1}}{{21}} + rac{{ - 1}}{7} = rac{{ - 1}}{{21}} + rac{{ - 3}}{{21}} = rac{{ - 4}}{{21}}
 • b,
  \frac{{ - 5}}{9} - \frac{1}{{12}} =
  -23/36
  b, rac{{ - 5}}{9} - rac{1}{{12}} = rac{{ - 20}}{{36}} + rac{{ - 3}}{{36}} = rac{{ - 23}}{{36}}
 • c,
 • d,
  4 - \frac{2}{3} =
  10/3
  d, 4 - rac{2}{3} = rac{{12}}{3} - rac{2}{3} = rac{{10}}{3}
 • e,
 • f.
 • Bài 2: Tìm số hữu tỉ x, biết:
 • a,
  x - \frac{3}{5} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}
  x =
  19/15
 • b,
  \frac{7}{5} - \left( { - \frac{1}{8}} \right) = \frac{3}{8} - x
  x = ..........
  -23/20
 • c,
  x - \left<span class= = \frac{{ - 1}}{{12}}" width="253" height="49" data-latex="x - \left = \frac{{ - 1}}{{12}}" />
  x =
  15/2
 • d,
  - 1,5 + \frac{4}{{15}} - x = 2
  x =
  -97/30
 • Bài 3:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
31 1.905
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 7 Online

Xem thêm