Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Luyện tập Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Online

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Hình học 7 Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông là đề ôn tập trực tuyến với 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong Bài 8 chương 2 Hình học lớp 7. Sau đây mời các em tham khảo luyện tập.

Để giúp các em học sinh lớp 7 có thể tự học môn Toán tại nhà sau mỗi bài học, VnDoc giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 online theo từng đơn vị bài học, giúp hệ thống kiến thức được học trong mỗi bài, từ đó giúp các em học tốt môn Toán 7 hơn và đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kì.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Tham khảo thêm:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC (AB=AC) vẽ AH vuông góc với BC, HE vuông góc với AB, HF vuông góc với AC. Câu nào sau đúng:

 • Câu 2:

  Cho góc nhọn xOy có Ot là tia phân giác. Trên Ot lấy điểm I tùy ý, Vẽ IA vuông góc Ox tai A, tia AI cắt Oy tai N. vẽ IB vuông góc với Oy tại B, Tia BI cắt Õ tại M

 • Câu 3:

  Với đề bài câu 2. Hãy so sánh hai góc \hat{MIt} và \hat{NIt}. Câu nào sau đây đúng:

  Trắc nghiệm Hình học 7 có đáp án

 • Câu 4:

  Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Qua A kẻ đường thẳng xy không cắt ΔABC. Vẽ BHxy (H xy) và CKxy (K xy). So sánh BH+CK với HK.Câu nào sau đây đúng:

 • Câu 5:

  Cho tam giác đều ABC, Vẽ AHBC (H BH) và BKAC (K AC), AH và BK cắt nhau tại O. Vẽ tia Cx song song với KB cắt tia AH ở M. ΔMBC là tam giác gì

 • Câu 6:

  Cho tam giác ABC và tam giác NPM có BC = PM, ∠B = ∠P = 90° . Cần điều kiện gì để tam giác ABC bằng tam giác NPM theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông?

 • Câu 7:

  Cho tam giác ABC và tam giác MNP có ∠A = ∠M = 90°, ∠C = ∠P. Cần điều kiện gì để hai tam giác ABC và tam giác MNP bằng nhau theo trường hợp cạnh góc vuông – góc nhọn kề?

 • Câu 8:

  Cho tam giác ABC và tam giác DEF có: ∠B = ∠E = 90°, AC = DF, ∠A = ∠F. Phát biểu nào sau đây đúng?

 • Câu 9:

  Cho tam giác ABC và tam giác KHI có: ∠A = ∠K = 90°, AB = KH, BC = HI. Phát biểu nào sau đây đúng?

 • Câu 10:

  Cho tam giác ABC và tam giác DEF có AB = DE, ∠B = ∠E, ∠A = ∠D = 90°. Biết AC = 9cm. Tính độ dài DF?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
16
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 7 Online

  Xem thêm