Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2018 - 2019

Bộ đề thi giữa học 1 môn Toán lớp 4
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I KHỐI 4 - Đề 1
Năm học: 2018- 2019
MÔN TOÁN LỚP 4
Thời gian: 40 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Số 45 317 đọc là:
A. Bốn mươi năm nghìn ba trăm mười bảy
B. Bốn lăm nghìn ba trăm ời bảy
C. Bốn mươi lăm nghìn ba trăm ời bảy
Câu 2: Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:
A. 23 910 B. 23 000 910 C. 230 910 000
Câu 3: Tổng hai s 45 hiệu hai số đó 9 thì số lớn là:
A. 34 B. 54 C. 27 D. 36
Câu 4: 6 tạ + 2 tạ 8kg=…kg
A. 88 B. 808 C. 880 D. 8080
Câu 5: Thái Tổ dời đô ra Thăng Long vào năm 1010, năm đó thuộc thế kỉ mấy?
A. Thế kỉ IX B. Thế kỉ X C. Thế kỉ XI D. Thế k XII
Câu 6: Hình bên …..
A. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và một góc nhọn
B. Một góc bẹt, một góc tù, bốn góc vuông hai góc nhọn
C. Một góc bẹt, năm góc vuông hai góc nhọn
D. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và hai c nhọn
Câu 7: Đặt tính rồi tính:
a) 137 052 + 28 456 b/ 596 178 - 344 695
Câu 8: Một mảnh đất hình vuông cạnh 108 mét. Tính chu vi của mảnh đất đó.
Điểm Lời nhận xét của giáo viên.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Câu 9: n trường hình chữ nhật nửa chu vi 26 mét. Chiều rộng kém chiều dài 8 t. Tính diện
tích của sân trường hình chữ nhật đó.
Câu 10: Trung bình cộng của hai s tự nhiên 123, biết số bằng 24. Tìm số lớn.
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM
CÂU
1
2
3
4
5
6
C
A
C
B
C
D
Câu 7: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:
137 052 596 178
28 456 344 695
165 508 251 483
Câu 8: Chu vi của mảnh đất hình vuông là:
108 x 4 = 432( m)
Đáp số: 432 mét
Câu 9: Chiều dài của sân trường hình chữ nhật là:
(26+8) : 2=17(m)
Chiều rộng của sân trường hình chữ nhật là:
17-8=9(m)
Diện tích của sân trường hình chữ nhật là:
17 x 9=153(m
2
)
Đáp số: 153 m
2
Câu 10: Tổng của hai số là:
123 x 2=246
Số lớn là:
(246 + 24) : 2=135
Đáp số: Số lớn: 135
-
+
Ma trận đề kiểm tra giữa học I môn toán:
Mạch kiến thức, năng
Câu/
điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng số
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Số học:
- Đọc , viết , so sánh số tự nhiên ; hàng
lớp .
- Đặt tình thực hiện phép cộng , phép trừ
các số đến sáu chữ số không nhớ hoặc có
nhớ không quá 3 lượt không liên tiếp .
Số câu
2
1
1
2
2
Câu số
1,2
7
10
Số
điểm
2
1
1
2
2
Yếu tố đại lượng: Chuyển đổi số đo thời
gian đã học ; chuyển đổi thực hiện phép tính
với số đo khối lượng .
- Giải i toán tìm số trung bình cộng , tìm
hai số khi biết tổng hiệu của hai số đó
Số câu
1
2
3
Câu số
3
4,5
Số
điểm
1
2
3
Yếu tố hình học: Nhận biết góc vuông , góc
nhọn , góc , hai đường thẳng song song ,
vuông góc , tính chu vi , diện tích hình chữ
nhật , hình vuông
Số câu
1
1
1
1
2
Câu số
6
8
9
Số
điểm
1
1
1
1
2
Tổng số câu
3
2
1
1
1
2
6
4
Tổng số điểm
3
2
1
1
1
2
6
4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 bao gồm các đề thi mới nhất có đáp án kèm theo và biên soạn chuẩn theo TT 22. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Các thầy cô tham khảo ra đề giữa kì cho các em học sinh.

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 bao gồm 4 đề thi. Mỗi đề thi đầy đủ 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận cho các em học sinh tham khảo, luyện tập.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
31 7.181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 4 Xem thêm