Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Krông Buk, Đắk Lắk năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường : Tiểu Học Krông k BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC I
Lớp: ….. NĂM HỌC 2018 - 2019
Tên: ……………………………………… Môn: Toán 4
Thời gian: 75 phút
ĐIỂM
LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo u cầu
(10đ)
Câu 1. Chữ số 9 trong số 986738 thuộc hàng nào? Lớp nào?
A. Hàng nghìn, lớp nghìn. C. Hàng chục nghìn, lớp nghìn.
B. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn. D. Hàng trăm, lớp đơn vị.
Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
a) 1980 thế kỷ XX.
b) Một ngày, 6 giờ = 26 giờ.
c) 84 phút = 1 giờ 14 phút.
d)
5
1
thế kỷ = 20 năm
e) 1/6 giờ - 300 giây = 300 giây.
f) 20 thế kỉ 110 năm = Thế kỉ XXI
Câu 3: Đọc số sau: 325600608
A. Ba trăm hai mươi m triệu sáu nghìn sáu trăm linh tám.
B. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm linh tám.
C. Ba trăm hai mươi m triệu sáu mươi nghìn sáu trăm linh tám.
D. Ba trăm hai mươi m triệu sáu trăm nghìn sáu trăm tám mươi.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng:
A. Góc nhọn lớn hơn góc tù. C. Góc lớn hơn góc vuông.
B. Góc bẹt nhỏ hơn góc tù. D. Góc nhọn lớn hơn góc vuông.
Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 4 tấn 26kg = ........... kg. c) 2 tấn 95 tạ = ............ kg.
b) 408g = ......... hg ........ g. d) 80 kg = ........... yến.
Câu 6: Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Năm lần lượt là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140
cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi cm bao nhiêu xăng-ti-mét?
A. 144 cm B. 142 cm C. 145 cm D. 146 cm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7: Tìm hai số khi biết tổng hiệu của chúng là: 1200 120.
A. 660 780 B. 540 660 C. 420 540 D. 540 606
Câu 8: Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được m kg gạo, ngày thứ hai bán được n kg gạo,
ngày thứ ba bán được p kg gạo. Hỏi cả ba ngày của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Biết
m = 587 ; n = 450 ; p = 500.
A. 1537 kg B. 1437 kg C. 1527 kg D. 1427 kg.
Câu 9: Đâu không tính chất kết hợp của phép cộng là:
A. (a + b) + c = a + (b + c). C. a + b + c = a + (b + c).
B. a + b + c = (a + b) + c. D. a + b + c = b + a + c
Câu 10: Biểu đồ dưới đây chỉ số học sinh của từng khối một trường tiểu học:
Số câu sai trong các câu trên là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 0 E. 4
II. Phần tự luận (10đ):
Câu 1 (2đ). Đặt tính rồi tính (có thử lại nếu phép cộng trừ):
a. 564963 + 987565 Thử lại b. 964675 - 359456 Thử lại
…………………. ………………… ………………….. …………………
…………………. ………………… ………………….. …………………
…………………. ………………… …………………... …………………
…………………. ………………… ………………… …………………
c. 3786 x 7 d. 31612 : 5
…………………. …………………
…………………. …………………
…………………. …………………
…………………. …………………
(1) Khối lớp 2 270 học
sinh.
(2) Khối lớp 3 ít hơn khối lớp
5 : 75 học sinh.
(3) Khối lớp nhiều hơn
250 học sinh nhưng ít hơn
370 học sinh là: khối lớp
1, 2, 3, 4, 5.
(4) Trung bình mỗi khối lớp
1, 3, 4 300 học sinh.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 2 (1,5đ).
a) Cho m = 40, n = 30 p = 29. b) Tìm giá trị biểu thức sau:
Hãy tính biểu thức (m+ n) x p. (43640268 43268406) : 6 + 90909
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 3(1đ). Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 2731 + 3412 + 2269 + 1588 b) 139 + 269 + 231 + 61
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 4 (1,5đ). Tìm x, biết:
a) 61 x (126 : x) = 1281. b) 8500 (x + 10) = 7840
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 5 (2đ). Một đội công nhân trong hai ngày sửa được 3450 mét đường. Ngày thứ nhất sửa được ít
hơn ngày thứ hai 170 mét đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu m đường?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Krông Buk, Đắk Lắk năm 2018 - 2019 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận: 10 câu trắc nghiệm và 6 câu tự luận giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 854
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 4 Xem thêm