Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, các dạng Toán trong chương trình học chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Bài 1. Viết chữ hoặc số thích hợp vào ô trống:

Viết số

Đọc số

a) 55705

b)

Năm mươi lăm nghìn năm trăm linh bảy

c) 705507

d)

Bảy trăm linh năm nghìn bảy trăm linh năm

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

a) Trong các số: 98765; 187654; 276543; 654321, số bé nhất là:

A. 654321

B. 187654

C. 276543

D. 98765

b) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 140 m2 = ….. cm2 là:

A. 140

B. 1400

C. 1400000

D. 14000

c) Giá trị của biểu thức 67 x 15 – 57 x 15 là:

A. 150

B. 14220

C. 3819

D. 1500

d) Góc vuông ở hình bên là:

A. Góc B

B. Góc C

C. Góc E

D. Góc D

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Cho các số 7210; 8745; 9654; 3639:

a) Các số chia hết cho 2 là: 7210 và 9654 ▭

b) Các số chia hết cho 5 là: 7210 và 8745 ▭

c) Các số chia hết cho 3 là: 7210, 8745, 3639 ▭

d) Số chia hết cho cả 2 và 3 là: 9654 ▭

Bài 4. Đặt tính và tính:

a) 35627 + 57349

b) 817392 – 345678

c) 1734 x 215

d) 14910 : 35

Bài 5. Tìm y:

a) 246795 + y = 418976

b) y x 25 = 5075

Bài 6. Một cửa hàng lương thực trong 2 ngày đầu bán được 1 tấn 38 kg gạo. Biết ngày thứ nhất bán được nhiều hơn ngày thứ hai 128 kg gạo. Tính số gạo bán được trong mỗi ngày.

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1:

a) Năm trăm mươi lăm nghìn bảy trăm linh năm.

b) 55507

c) Bảy trăm linh năm nghìn năm trăm linh bảy.

d) 705705

Bài 2.

a) D

b) C

c) A

d) B

Bài 3.

a) Đ

b) Đ

c) S

d) Đ

Bài 4.

Học sinh tự đặt tính

Kết quả là:

a) 35627 + 57349 = 92976

b) 817392 – 345678 = 471714

c) 1734 x 215 = 372810

d) 14910 : 35 = 426

Bài 5

a) 246795 + y = 418976

y = 418976 - 246795

y = 172181

b) y x 25 = 5075

y = 5075 : 25

y = 203

Bài 6.

Đổi: 1 tấn 38 kg = 1038 kg

Ngày thứ nhất cửa hàng đó bán được số gạo là:

(1038 + 128) : 2 = 583 (kg)

Ngày thứ hai cửa hàng đó bán dược số gạo là:

1038 – 583= 455 (kg)

Đáp số: Ngày thứ nhất: 583 kg

Ngày thứ hai: 455 kg

Đánh giá bài viết
78 29.001
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

    Xem thêm