Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Cư Kty năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG TIỂU HỌC KTY MA TRẬN Đ KIỂM TRA GIỮA 1
KHỐI LỚP 4 NĂM HỌC: 2018-2019
MÔN: TOÁN
Mạch kiến thức, năng
Số câu
số điểm
Mức
1
Mức
2
Mức
3
Mức
4
Tổng
Số học:
- Đọc, viết, so sánh s t nhiên; hàng
lớp.
- Đặt tính thực hiện phép cộng, phép
trừ các số đến 6 chữ số không nhớ
hoặc nhớ không quá 3 lượt không
liên tiếp.
- Giải bài toàn tìm TBC, tìm hai số khi
biết tổng hiệu của hai s đó.
Số câu
02
01
02
02
07
Số
điểm
2,0
1,0
2,0
2,0
7,0
Đại lượng đo đại lượng: Chuyển đổi
số đo thời gian đã học; chuyển đổi thực
hiện phép tính với số đo khối lượng.
Số câu
01
01
02
Số
điểm
1,0
1,0
2,0
Yếu tố hình học: Nhận biết được góc
vuông, nhọn, tù, bẹt; tính chu vi, diện
tích hình chữ nhật, hình vuông
Số câu
01
01
Số
điểm
1,0
1,0
Tổng
Số câu
02
02
03
03
10
Số điểm
2,0
2,0
3,0
3,0
10
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán giữa I lớp 4
TT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Tổng
1
Số học
Số câu
02
01
02
07
Câu s
1,2
3
6,8
2
Đại lượng
đođại lượng
Số câu
01
01
02
Câu s
4
5
3
Yếu tố hình học
Số câu
01
Câu s
Tổng số câu
02
02
03
10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường Tiểu học Kty
Họ tên:…….………………………
Lớp: 4….
Thứ ........... ngày ....... tháng ….... năm 2018
KIỂM TRA GIỮA HỌC I
NĂM HỌC: 2018-2019
Môn: Toán lớp 4
Thời gian: 40 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên
Đề bài:
Câu 1: Nối số cột trái với cách đọc thích hợp cột phải:
534220
Một trăm linh hai nghìn năm trăm bốn mươi bảy.
102547
Sáu trăm chín mươi lăm nghìn hai trăm mười sáu.
951603
Năm trăm ba mươi nghìn hai trăm hai mươi
695216
Chín trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm linh ba
Câu 2: Số "Hai mươi lăm triệu bốn trăm trăm linh năm" viết là:
A. 25 400 005 B. 25 450 000 C. 25 000 405 D. 25 000045
Câu 3: Số lớn nhất trong các số sau: 253 497; 253 479; 253 698; 253 869 là:
A. 253 497 B. 253 869 C. 253 479 D. 253 698
Câu 4: Viết tiếp vào chỗ chấm.
a) 2 tấn 15kg = ................... kg b) 1 phút 45 giây = ................... giây
50 tạ = ................... tấn 1 giờ 20 phút = .................... phút
Câu 5: 2kg 24g = ....................g. Số thích hợp viết vào chỗ chấm số nào?
A. 2204 B. 2204 C. 2240 D. 2024
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 6: Dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ đến lớn là:
A. 12587; 51268; 24578; 24586; 12458
B. 25623; 35740; 64125; 77322; 85678
C. 2126; 3278; 1095; 4920; 6327;1556
D. 125: 258; 954; 105; 425; 586
Câu 7: Ly 46 quả bóng. ít hơn Ly 4 quả bóng. Hỏi mấy quả
bóng?
Trả lời: ...... quả bóng.
Câu 8: Đặt tính rồi tính:
495 074 + 215 428 785 445 - 236 245
.............................. ..............................
.............................. ..............................
.............................. ..............................
Câu 9: Dựa vào hình bên: A E B
a) Cạnh AB vuông góc với cạnh: ...........................
b) Diện tích hình chữ nhật AEHD là: 6m
.....................................................................
..................................................................... D 10m H C
Câu 10: Tuổi hai mẹ con cộng lại bằng 46 tuổi. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu
tuổi, con bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt Bài giải

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Cư Kty năm 2018 - 2019 có đáp án và bảng ma trận đề thi theo từng mức độ chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận: 7 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.546
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 4

    Xem thêm