Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 7

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 7 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, các dạng Toán trong chương trình học chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 7

Bài 1. Viết số hoặc chữ vào ô trống:

Viết số

Đọc số

a) 256791

b)

Ba trăm linh một nghìn ba trăm hai mươi lăm

c) 476835

d)

Tám trăm bảy mươi sáu nghìn không trăm mười .

Bài 2.

a) Trong số 9876543 có các chữ số thuộc lớp nghìn là :

A. 9; 8; 7

B. 8; 7; 6

C. 7; 6; 5

D. 6; 5; 4.

b) Số viết vào chỗ chấm 12 m2 8 dm2 = …. dm2.

A.1280

B. 12800

C. 120800

D. 128000

c) Giá trị của biểu thức 72 : 4 + 4 x 15 là:

A. 330

B. 135

C. 124

D. 78

d) Hình chữ nhật ABCD (hình dưới) có:

A. BC song song với AB

B. BC song song với DC

C. BC song song với AD

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 3. Tìm x:

a) 219375 + x = 846529

b) 43 x X = 14061

Bài 4. Đặt tính và tính:

a) 163947 + 483625

b) 735864 – 351926

c) 1529 x 407

d) 10246 : 47

Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Cho bốn số: 7582; 3474; 4665; 2970

a) Những số chia hết cho 2 là 7582; 3474; 2970 ▭

b) Những số chia hết cho 3 là : 3474; 4665; 2970 ▭

c) Những số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là : 3474; 2970 ▭

d) Những số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 là 2970 ▭

Bài 6. Trung bình cộng số đo hai cạnh liên tiếp của hình chữ nhật là 102 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật biết chiều dài hơn chiều rộng 24 cm.

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1:

Viết số

Đọc số

a) 256791

Hai trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm chín mươi mốt

b) 301325

Ba trăm linh một nghìn ba trăm hai mươi lăm

c) 476835

Bốn trăm bảy mươi sáu nghìn tám trăm ba mươi lăm

d) 876010

Tám trăm bảy mươi sáu nghìn không trăm mười

Bài 2.

a) B

b) C

c) D

d) C

Bài 3.

a) 219375 + x = 846529

x = 846529 – 219375

x = 627154

b) 43 x X = 14061

x = 14061 : 43

x = 327

Bài 4.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 5.

a) Đ

b) Đ

c) S

d) Đ

Bài 6.

Tổng số đo chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là:

102 x 2 = 204 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(204 + 24 ) : 2 = 114 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

114 – 24 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

114 x 90 = 10260 (cm2)

Đáp số: 10260 cm2

Đánh giá bài viết
10 15.242
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Xem thêm