Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, các dạng Toán trong chương trình học chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

Bài 1. Viết vào chỗ chấm:

a) Số gồm ba trăm nghìn, mười nghìn và mười đơn vị viết là: ….

b) Số 390939 đọc là : ……………………………………………………………………

c) Số “Hai triệu không trăm bảy mươi tư nghìn một trăm linh sáu viết là”: ….

d) Số 901111 đọc là: ………………………………………………………………………….

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 7 trong số 17095 có giá trị là:

A. 7

B. 70

C. 700

D. 7000

b) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để:

A. 176

B. 17060

C. 1706

D. 1604

c) Giá trị của biểu thức 250 : 25 + 25 X 10 là:

A. 350

B. 50

C. 260

D. 20

d) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 21m2 2dm2 = ……. cm2

A. 212

B. 210200

C. 21020

D. 212000

Bài 3. Tìm y:

a) 67845 – y = 29361

b) y : 208 = 317

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 364915 + 253678

b) 946318 – 183409

c) 3496 x 206

Bài 5. Viết vào chỗ chấm:

Cho các số: 1234; 2345; 3456; 37890:

a) Các số chia hết cho 2 là : …………

b) Các số chia hết cho 3 là : ……………

c) Các số chia hết cho 5 là : ………………..

d) Các số chia hết cho 2, 3, 5, 9 là : ………………………

Bài 6. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 42m, chiều dài hơn chiều rộng 11 m. Hỏi mảnh đất đó rộng bao nhiêu m2?

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1:

a) 310010

b) Ba trăm chín mươi nghìn chín trăm ba mươi chín

c) 2074106

d) Chín trăm linh một nghìn một trăm mười một

Bài 2.

a) D

b) B

c) C

d) B

Bài 3.

a) 67845 – y = 29361

y = 67845 – 29361

y = 38484

b) y : 208 = 317

y = 317 x 208

y = 65936

Bài 4.

Học sinh tự đặt tính

a) 364915 + 253678 = 618593

b) 946318 – 183409 = 762909

c) 3496 x 206 = 720176

Bài 5.

a) 1234; 3456; 37890

b) 3456; 37890

c) 2345; 37890

d) 37890

Bài 6.

Nửa chu vi hay tổng chiều dài và chiều rộng mảnh đất đó là:

42 : 2 = 21 (m)

Chiều dài mảnh đất là: (21 + 11) : 2 = 16 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 16 – 11 = 5 9m)

Diện tích mảnh đất là: 16 x 5 = 80 (m2)

Đáp số: 80 m2

Đánh giá bài viết
27 16.706
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm