Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 6

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 6 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, các dạng Toán trong chương trình học chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 6

Bài 1. Nối ô ghi số với ô ghi các đọc đúng của nó:

A. 274585

1) Một trăm linh tám nghìn bốn trăm bảy mươi mốt

B. 657349

2) Chín trăm hai mươi nghìn sáu trăm hai mươi

C. 108471

3) Hai trăm bảy mươi tư nghìn năm trăm tám mươi lăm

D.902620

4) Sáu trăm năm mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi chín

Bài 2. Khoanh vào ô đặt trước câu trả lời đúng:

a) Trong các số: 121121; 77897; 90909; 89123, số lớn nhất là:

A.121121

B. 90909

C. 89123

D. 77897

b) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 24m2 = …. Cm2

A. 240

B. 2400

C. 24000

D. 240000

c) Giá trị biểu thức 25 x 13 + 75 x 13 = … là:

A. 5200

B. 28600

C. 1300

D. 2600

d) Góc nhọn ở hình bên là:

A. góc A

B. góc B

C. góc C

D. góc D

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Cho các số 5400; 6342; 2529; 6056

a) Các số chia hết cho 2 là :…..

b) Các số chia hết cho 3 là :….

c) Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 là :……..

d) Số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 2 là : ………..

Bài 4. Đặt tính và tính:

a) 27356 + 1945

b) 687429 – 396172

c) 2743 x 305

d) 10725 : 25

Bài 5. Tìm x:

a) 597154 – x = 279091

b) x : 315 = 405

Bài 6. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 200m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết chiều rộng kém chiều dài 12m.

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1:

A -> 3

B-> 4

C-> 1

D-> 2

Bài 2.

a) A

b) D

c) C

d) C

Bài 3.

a) Các số chia hết cho 2 là: 5400; 6342; 6056

b) Các số chia hết cho 3 là: 5400; 6342; 2526

c) Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 là: 5400; 6342

d) Số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 2 là: 2529

Bài 4.

a) 27356 b) 678429

+ -

1945 369172

_______ _________

29301 291257

c) 2743 x 305 = 836615

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 5.

a) 597154 – x = 279091

x = 597154 – 279091

x = 318063

b) x : 315 = 405

x = 405 x 315

x = 127575

Bài 6.

Nửa chu vi thửa ruộng đó là: 200 : 2 = 100 (m)

Chiều dài thửa ruộng đó là: (100 + 12) : 2 = 56 (m)

Chiều rộng thửa ruộng đó là: 56 – 12 = 44 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là: 56 x 44 = 2464 (m2)

Đáp số: 2464 m2

Đánh giá bài viết
43 14.870
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm