Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 5

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 5

Lý thuyết Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 5 bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 3: Dấu hiệu chia hết. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

1. Ví dụ Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5

2. Dấu hiệu chia hết cho 5 Toán lớp 4

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Ví dụ: Các số 120; 135; 405; 1570; 9995; .... là các số chia hết cho 5.

Chú ý:

- Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Giải bài tập Dấu hiệu chia hết cho 5 - Toán 4

Đánh giá bài viết
2 722
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm