Lý thuyết Nhân một số với một tổng

Lý thuyết Toán lớp 4: Nhân một số với một tổng

Lý thuyết Nhân một số với một tổng Toán lớp 4 bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Nhân một số với một tổng - Toán lớp 4

Tìm và tính giá trị của hai biểu thức:

4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5

Ta có

4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32

4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

Vậy: 4 x (3 + 5) =4 x 3 + 4 x 5

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

a x (b +c) = a x b + a x c

Bài tập áp dụng

Bài 1: Tính:

a) 24 x (3 + 5)

36 x (9 + 1)

b) 12 x 3 + 12 x 5

25 x 6 + 25 x 4

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

49 x 8 + 49 x 2;

123 x 45 + 123 x 55;

72 x 2 + 72 x 3 + 72 x 5;

56 x 4 + 56 x 3 + 56 x 2 + 56.

Giải bài tập Nhân một số với một tổng - Toán 4

Đánh giá bài viết
15 1.668
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm